Związki Muzeum Orła Białego z Hutą Rejów. Konferencja w Skarżysku

Data publikacji: 16.05.2019 21:35
Autor: Anna Głąb / Kategoria: Wiadomości z regionu
Konferencja

Konferencja "Inwestycje banku centralnego w zakłady Staropolskiego Okręgu Przemysłowego w 190. rocznicę powołania Banku Polskiego oraz 180. rocznicę uruchomienia Huty Rejów”
Skarżysko-Kamienna. 16.05.2019 / Fot. Anna Głąb / Radio Kielce

Muzeum im. „Orła Białego” w Skarżysku-Kamiennej konferencją naukową podsumowało projekt: „180-lecie budowy Huty Rejów przez Bank Polski w 190. rocznicę jego powstania”. Cykl spotkań realizowany był we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Jak przypomina Piotr Kołodziejski, jeden z organizatorów, Muzeum im. „Orła Białego” powstało 50 lat temu na terenie dawnej Huty Rejów. Dziś część zbiorów mieści się w zabytkowym budynku zawiadowcy huty. W 1838 roku oddano do użytku nowoczesny jak na owe czasy zakład wielkopiecowy, którego zachowane elementy znajdują się dzisiaj pod opieką Muzeum.

W tym roku zbiegły się ważne rocznice, to przypadająca w roku ubiegłym 180. rocznica budowy i uruchomienia Huty Rejów i 190. rocznica powołania pierwszego na ziemiach polskich banku centralnego Banku Polskiego.

Sposobem na upamiętnienie tych dat stał się projekt edukacyjny, realizowany w ramach programu edukacji ekonomicznej. Obejmował on kilka obszarów, czyli powstanie ścieżki edukacyjnej, przeprowadzenie warsztatów dla młodzieży szkolnej, konkursu projektowego, a także organizację konferencji naukowej wraz z przygotowaniem wydawnictwa pokonferencyjnego.

O „Inwestycjach banku centralnego w zakłady Staropolskiego Okręgu Przemysłowego w 190. rocznicę powołania Banku Polskiego oraz 180. rocznicę uruchomienia Huty Rejów” mówili naukowcy z Kielc, Warszawy i Krakowa. Jeden z wykładów, który wygłosił profesor Jerzy Szczepański z UJK w Kielcach dotyczył inwestycji banku polskiego w przemyśle. W jego trakcie przedstawiona została rola huty w Rejowie i Zakładu Wielkopiecowego.

Pokłosiem konferencji będzie wydawnictwo, które obejmie wszystkie wygłoszone wykłady. Współorganizatorem spotkania był Bank Polski i Miasto Skarżysko Kamienna.

Reklama