Będą nowe wodociągi i kanalizacja

Data publikacji: 21.05.2019 19:41
Autor: Izabela Mortas / Kategoria: Wiadomości z regionu

 
Fot. Grażyna Szlęzak-Wócik / Radio Kielce

Kolejne pieniądze na budowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz innych zadań związanych z gospodarką wodno-ściekową pozyskał region świętokrzyski. Samorząd województwa otrzymał na ten cel prawie 25 milionów złotych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

O przekazaniu dodatkowych pieniędzy zadecydowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Do tej pory dzięki funduszom przekazanym z tego programu udało się zawrzeć 57 umów i przekazać ponad 70 milionów dofinansowania gminom i związkom międzygminnym. Za unijne dotacje wybudowano m.in sieci wodociągowe i kanalizacyjne, oczyszczalnie ścieków oraz ujęcia wody.

Na takie też zadania będą przeznaczone dodatkowe pieniądze przyznane dla Świętokrzyskiego. Jak ocenił Marek Jońca, członek zarządu województwa, potrzeby w zakresie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej to najpilniejsze wyzwania dla świętokrzyskiej wsi.

- Zaawansowanie, jeśli chodzi o wykonanie kanalizacji na obszarach wiejskich wynosi zaledwie 33 procent. Tym bardziej cieszy nas przyznanie dodatkowego dofinansowania, bo pozwoli tę sytuację zmienić na lepszą - mówi.

Marek Jońca dodaje, że dofinansowanie otrzyma kilkanaście samorządów, przy czym kwota dotacji dla jednego nie może przekroczyć sumy 2 milionów złotych.

Do końca kwietnia w regionie zakończono realizację 21 zadań dotyczących gospodarki wodno-ściekowej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Reklama