W Zawichoście seniorzy będą mogli liczyć na opiekę

Data publikacji: 03.06.2019 13:26
Autor: Grażyna Szlęzak-Wójcik / Kategoria: Wiadomości z regionu

 
05.12.2018 / Fot. Marzena Mąkosa / Radio Kielce

W Zawichoście powstanie dom dziennego pobytu dla seniorów. Jak powiedziała burmistrz Katarzyna Kondziołka, procesy demograficzne w gminie są nieubłagane. Odsetek starszych osób jest wyższy niż średnia w województwie.

Dom dziennego pobytu będzie miejscem, gdzie seniorzy spędzą czas w miły sposób i pod fachową opieką. To odciąży rodziny, których członkowie przeważnie nie mają czasu, aby w pełni zająć się osobą w podeszłym wieku.

Dom dziennego pobytu gwarantować będzie zajęcia, opiekę pielęgniarską i lekarską oraz rehabilitację. Gmina złoży wniosek o dofinansowanie na utworzenie placówki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Dom ma powstać w jednym z budynków, który gmina wynajmie, ponieważ nie ma własnego nadającego się pod taką placówkę.

- Rozważane są dwie lokalizacje. Na razie nie podjęto w tej sprawie ostatecznej decyzji - powiedziała burmistrz Katarzyna Kondziołka.

Obecnie w gminie działają trzy kluby seniorów: w Czyżowie Szlacheckim, Linowie i Piotrowicach. Miejsca te służą spotkaniom mieszkańców dla których organizowane są różne zajęcia, np. plastyczne, rękodzielnicze i fotograficzne. Gmina uzyskała pieniądze na ich dofinansowanie z rządowego programu Senior Plus.

Reklama