Agata Wojtyszek: zmiany wprowadzane przez rząd służą rozwojowi gospodarki

Data publikacji: 13.06.2019 14:47
Autor: Anna Głąb / Kategoria: Wiadomości z regionu
Na zdjęciu: Agata Wojtyszek - wojewoda świętokrzyski

Na zdjęciu: Agata Wojtyszek - wojewoda świętokrzyski
Starachowice. 13.06.2019 / Fot. Anna Głąb / Radio Kielce

Województwo świętokrzyskie potrzebuje silnego impulsu gospodarczego. Wsparcia potrzebuje też oświata, która szkoli przyszłe kadry. Takie wnioski płyną z II Forum Gospodarczego zorganizowanego w Starachowicach.

Analizy wskazują, że nasze województwo wciąż jest na szarym końcu pod względem rozwoju. Mamy jeden z najniższych wskaźników PKB, niską dzietność i słaby rozwój przedsiębiorstw. Obserwuje się też odpływ młodych ludzi do większych ośrodków w kraju. Te zaniedbania nawarstwiały się przez lata. Starachowickie Forum Gospodarcze to sposób na zapobieganie tym tendencjom.

Wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek podkreślała, że zmiany wprowadzane przez rząd służą rozwojowi gospodarki. Jednym z działań jest współpraca oświaty z przedsiębiorcami. Efektem ma być przygotowanie pracowników do wymagań rynku pracy, uzupełnienie luk zawodowych i zapewnienie stabilnej sytuacji zawodowej młodym ludziom. Jednym ze sposobów na osiągniecie takiego efektu są klasy patronackie. Po ukończeniu nauki, absolwenci mają zapewniona pracę w danym zakładzie, a firmy przeszkolonych pracowników. Jedna z pierwszych klas, które prowadza taki sposób nauki, była klasa patronacka MAN-a w Zespole Szkół Zawodowych numer 3.

II Forum Gospodarcze w StarachowicachStarachowice. 13.06.2019 / Fot. Anna Głąb / Radio Kielce

Świętokrzyski kurator oświaty Kazimierz Mądzik zaznaczył, że szkoły muszą odpowiadać na potrzeby przedsiębiorców. Szacuje się, że w ciągu 10 lat zniknie połowa zawodów, które są w tej chwili, a na ich miejsce pojawią się nowe. Już wiadomo, że na rynku poszukiwani są programiści. Na polskich specjalistów w tej dziedzinie czekają firmy w kraju i poza granicami.

Kolejną grupą zawodową, która nie musi obawiać się bezrobocia są kucharze i osoby związane z turystyką i hotelarstwem. Kazimierz Mądzik przypomniał, że uczniowie ostatnich klas szkoły gastronomicznej już w większości pracują w zawodzie.

Łukasz Misztal, przedsiębiorca z branży usług wodnych i komunalnych ze Starachowic podkreśla, że do dobrego rozwoju firm potrzebni są pracownicy. Nie ma fachowców wśród młodych ludzi, dlatego działania instytucji takich jak Agencja Rozwoju Regionalnego są bardzo poszukiwane. Właściciele firm oczekują pomocy w kształceniu pracowników. Wiele mogłyby zmienić także zmiany w systemie podatkowym, m.in. tzw. odwrócony VAT.

Organizatorem II Forum Gospodarczego była Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach, w obradach uczestniczyło kilkunastu przedsiębiorców i władze samorządowe.

Reklama