Wsparcie finansowe dla osób wykluczonych społecznie

Data publikacji: 09.07.2019 16:40
Autor: Izabela Mortas / Kategoria: Wiadomości z regionu
Kielce. Podpisanie umów na pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej. Na zdjęciu: Andrzej Bętkowski - marszałek województwa, Renata Janik - wicemarszałek województwa i Anna Bielna - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach

Kielce. Podpisanie umów na pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej. Na zdjęciu: Andrzej Bętkowski - marszałek województwa, Renata Janik - wicemarszałek województwa i Anna Bielna - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach
09.07.2019 / Fot. Wiktor Taszłow / Radio Kielce

Kolejne pieniądze z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego trafią na pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej. Dzięki wsparciu finansowemu w regionie powstają miejsca i projekty oferujące specjalistyczne usługi i terapie dla osób biednych, niepełnosprawnych i uzależnionych od alkoholu.

Jedną z takich inicjatyw jest Centrum Usług, które już działa przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach. Jak mówi Stefan Bąk, członek Zarządu Powiatu Kieleckiego, wsparcie otrzymują głównie osoby niepełnosprawne, ich opiekunowie, ale też rodziny zajmujące się pieczą zastępczą, w tym dzieci, które do nich trafiają.

- Proponujemy pięć konkretnych działań, w tym poradnictwo dla osób niepełnosprawnych i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji, wypożyczalnię sprzętu i warsztaty terapeutyczne dla osób niepełnosprawnych w miejscu ich zamieszkania - wymienia.

W działania te włączonych jest większość gmin powiatu kieleckiego, w sumie jest ich 11, a także Regionalne Centrum Wolontariatu w Kielcach.

Osoby uzależnione od alkoholu pomoc otrzymują z kolei w klasztorze ojców franciszkanów. W hostelu w Połańcu, gdzie alkoholicy przechodzą specjalistyczną terapię, dzięki dofinansowaniu z unijnej puli, powstanie 10 dodatkowych miejsc. Zakonnicy otrzymali także pieniądze na przeprowadzenie terapii dla 40 osób.

- Wychodzimy naprzeciw potrzebującym. To tak naprawdę oni zgłaszają nam potrzebę zorganizowania takiego rodzaju pomocy - mówi ojciec Paweł Chmura, organizujący terapię.

- Zwykle osoby, które kończą walkę z chorobą alkoholową na pobycie w szpitalu w Morawicy często są stygmatyzowani i odrzucani. Pobyt w hostelu pozwala przepracować problemy, dodać wiary we własną siłę sprawczą - podkreśla ojciec.

Urząd marszałkowski systematycznie dofinansowuje działania przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu. Jak mówi wicemarszałek Renata Janik, województwo świętokrzyskie jest tym, które szczególnie powinno inwestować w podobne usługi.

- Nasze województwo się starzeje, dlatego zależy nam, by osoby starsze, niesamodzielne i niepełnosprawne nie czuły się wyizolowane ze swoich miejsc pracy. By mogły jak najdłużej aktywnie funkcjonować. Pomocą trzeba też objąć rodziny, które nie radzą sobie w życiu codziennym, by wychowujące się w nich dzieci mogły w pełni korzystać z radości dzieciństwa, jaką odczuwają ich rówieśnicy - podkreśla pani marszałek.

Franciszkanie otrzymali dofinansowanie unijne w wysokości prawie 700 tysięcy złotych, z kolei powiat kielecki – 5,5 miliona złotych. Wsparcie finansowe w wysokości 500 tysięcy złotych trafiło z kolei do gminy Mniów, gdzie zostaną przeprowadzone terapie i poradnictwo zawodowe dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Reklama