Kolejne rządowe wsparcie dla świętokrzyskich gmin w ramach „Senior+”

Data publikacji: 17.07.2019 15:50
Autor: Izabela Mortas / Kategoria: Wiadomości z regionu
Na zdjęciu (od lewej): Katarzyna Kondziołka - burmistrz Zawichostu, wojewoda Agata Wojtyszek i senator Krzysztof Słoń

Na zdjęciu (od lewej): Katarzyna Kondziołka - burmistrz Zawichostu, wojewoda Agata Wojtyszek i senator Krzysztof Słoń
17.07.2019 / Fot. Patryk Cudzik / Radio Kielce

Do końca roku w województwie świętokrzyskim będzie blisko 50 domów i klubów seniora, dzięki rządowemu programowi „Senior+”. W Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach podpisano porozumienia z gminami z regionu na utworzenie kolejnych tego typu miejsc.

- Pieniądze na ten cel otrzymało 11 samorządów - informuje Agata Wojtyszek, wojewoda świętokrzyski.

 - Będzie to jeden dom i 10 klubów seniora. Dom powstanie w Łoniowie. Poza tym, dofinansowujemy placówki już istniejące w 5 gminach. Wsparcie finansowe codziennej działalności klubów seniora jest nie mniej ważne niż pomoc w ich tworzeniu - podkreśla wojewoda.

Katarzyna Kondziołka, burmistrz Zawichostu, podobnie, jak inni włodarze przyznaje, że takie miejsca są bardzo potrzebne.

- Prowadzone są tam nie tylko warsztaty związane z różnorodnymi zainteresowaniami, ale też rehabilitacja i wyjazdy integracyjne - podkreśliła.

- Demografia jest nieubłagana, zwłaszcza w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich, z których młodzi ludzie wyjeżdżają. Mamy ponad 30 procent osób powyżej 60 roku życia, dlatego takie miejsca, jak kluby seniora niezwykle się przydają. W przyszłości będziemy starać się o kolejne pieniądze na ich tworzenie - zapowiada burmistrz.

Agata Wojtyszek - wojewoda świętokrzyski i senator Krzysztof Słoń17.07.2019 / Fot. Patryk Cudzik / Radio Kielce

Na razie gmina Zawichost otrzymała ponad 28 tysięcy złotych na prowadzenie już istniejącego klubu seniora w Czyżowie Szlacheckim. Dzięki dofinansowaniu seniorzy korzystają między innymi z zajęć komputerowych i artystycznych, ale też organizują sobie wyjazdy do kina, na basen czy do teatru.

Senator Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Słoń podkreśla, że program „Senior+” to element odpowiedzialnej polityki państwa i odpowiedź na przemiany demograficzne, których jesteśmy świadkami.

- Z jednej strony cieszy nas, że przybywa seniorów i wydłuża się życie Polaków, ale z drugiej strony tym osobom trzeba zapewnić godne warunki, by mogły realizować swoje zainteresowania i nie czuły się samotne - mówi senator.

Na zdjęciu (od lewej): Michał Pękala - burmistrz Radoszyc, wojewoda Agata Wojtyszek i senator Krzysztof Słoń17.07.2019 / Fot. Patryk Cudzik / Radio Kielce

Nowe kluby seniora powstaną w gminach Bliżyn, Działoszyce, Lipnik, Łopuszno, Mniów, Oksa, Radoszyce, Raków, Sitkówka-Nowiny oraz Wiślica. W sumie na terenie województwa świętokrzyskiego do końca roku zostanie stworzonych około tysiąca miejsc. Pod koniec roku najprawdopodobniej zostanie ogłoszony kolejny nabór ofert na realizację programu „Senior+”.

Reklama