PśK wykształci studentów wspólnie z ukraińską uczelnią

Data publikacji: 29.07.2019 15:19
Autor: Daniel Lenart / Kategoria: Wiadomości z regionu
19.6.2015 Kielce. Politechnika Świętokrzyska

19.6.2015 Kielce. Politechnika Świętokrzyska
Fot. Wojciech Habdas / Radio Kielce

Politechnika Świętokrzyska będzie kształciła studentów z Ukrainy, wspólnie z Narodowym Uniwersytetem Gospodarki Wodnej i Zarządzania Zasobami Naturalnymi w Równem. Kielecka uczelnia podpisała właśnie umowę o współpracy z ukraińską szkołą.

Profesor Lidia Dąbek, dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki mówi, że umowa dotyczy kilku ważnych obszarów. Jednym z nich jest dydaktyka.

- Myślimy o tym, żeby kształcić studentów z Ukrainy, którzy będą mogli zdobyć podwójny dyplom. Wyda go im zarówno Politechnika Świętokrzyska, jak i Uniwersytet w Równem. Dzięki temu będą mieli większa szanse na europejskim rynku pracy – tłumaczy dziekan.

Umowa zakłada, że studenci z Ukrainy w Kielcach spędzą dwa semestry, a w Uniwersytecie w Równem semestr. Obecnie trwają prace nad dostosowaniem programów kształcenia obu uczelni. Profesor Lidia Dąbek dodaje, że wykładowcy z Kielc planują wspólnie ze swoimi kolegami z Ukrainy prowadzić badania naukowe.

- Jesteśmy podobnymi uczelniami, zajmujemy się tymi samymi problemami naukowymi. Razem będzie nam łatwiej na przykład starać się o granty, czy dofinansowanie unijne – uważa Lidia Dąbek.

Profesor Zbigniew Koruba, prorektor do spraw badań naukowych i współpracy z przemysłem Politechniki Świętokrzyskiej mówi, że uczelnia planuje rozwijać współpracę również z innymi szkołami wyższymi z Ukrainy. We wrześniu umowa o współpracy ma zostać podpisana z uniwersytetem w Winnicy.

Reklama