Poziom nauczania matematyki w polskich szkołach jest niski

Data publikacji: 30.08.2019 12:48
Autor: Daniel Lenart / Kategoria: Wiadomości z regionu

 
Kielce. 06.05.2019 / Fot. Piotr Kwaśniewski / Radio Kielce

W lutym Najwyższa Izba Kontroli postulowała żeby na jakiś czas zawiesić obowiązkową maturę z matematyki, bowiem uczniowie są do niej źle przygotowani.

Jakość nauczania tego przedmiotu chce poprawić Ministerstwo Edukacji Narodowej, stąd podnoszenie kompetencji matematycznych jest jednym z priorytetów polityki edukacyjnej w nadchodzącym roku szkolnym.

Jacek Wołowiec, dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli zapowiada, że we wrześniu rozpoczną się szkolenia z matematyki dla nauczycieli klas 1-3 szkół podstawowych.

- MEN zwraca uwagę na rozwijanie kompetencji matematycznych u uczniów na każdym etapie edukacyjnym. Doskonale wiemy, że bardzo ważny jest pierwszy etap nauki w szkole. Jeżeli zostanie zaniedbany, to później negatywne efekty tego mamy na przykład podczas matury - mówi dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Jak podkreśla Jacek Wołowiec, najważniejsze jest by jak najwcześniej przekonać dzieci, że matematyka jest ciekawa i łatwa. To zadanie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Sam projekt szkoleń poprawiających kompetencje nauczycieli będzie koncentrował się na trzech rzeczach.

- Pierwsza to skuteczne motywowanie uczniów do nauki. Kolejna to kwestie merytoryczne. Część nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej sama ma niedostateczną wiedzę z matematyki i chcemy im pomóc - wyjaśnia Jacek Wołowiec.

Trzecim aspektem szkolenia jest metodyka. Jak tłumaczy Jacek Wołowiec, nauczyciel musi tak przekazywać wiedzę, żeby zaciekawić ucznia. Stąd szkolenie obejmie na przykład stosowanie nowoczesnych technologii, na przykład specjalnych aplikacji podczas lekcji.

Kurs jest bezpłatny, będzie trwał 12 godzin, a Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli chce przeszkolić 100 nauczycieli. Jeżeli zainteresowanie będzie większe, planowane są kolejne edycje warsztatów.

Reklama