Badania, które mogą zrewolucjonizować medycynę prowadzi naukowiec z UJK

Data publikacji: 09.09.2019 14:04
Autor: Daniel Lenart / Kategoria: Wiadomości z regionu
Na zdjęciu: dr hab. Michał Arabski , prof. UJK - prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą

Na zdjęciu: dr hab. Michał Arabski , prof. UJK - prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
Kielce. 04.10.2018 / Fot. Marzena Mąkosa / Radio Kielce

Profesor Michał Arabski, prorektor kieleckiej uczelni do spraw nauki i współpracy z zagranicą bada białka produkowane przez bakteriofagi. Są to mocno wyspecjalizowane wirusy, które niszczą bakterie.

Jak tłumaczy profesor Michał Arabski, celem jego pracy jest opracowanie nowych metod leczenia. Współczesna medycyna walczy z bakteriami za pomocą antybiotyków, a te niestety coraz częściej są nieskuteczne.

Jak dodaje, plagą są bakterie lekooporne, które są niewrażliwe na większość, a niektóre nawet na wszystkie znane antybiotyki. Stąd potrzeba opracowania alternatywnych metod leczenia.

- Bakteriofagi doskonale się w ten nurt wpisują. My nie stosujemy całych wirusów, tylko te elementy, które są zabójcze wobec bakterii - tłumaczy biolog.

Produkowane przez wirus białka, które bada profesor Michał Arabski, służą do niszczenia fragmentów ścian komórkowych bakterii. Dzięki temu wirus może wprowadzić do komórki drobnoustroju swój materiał genetyczny. Naukowiec chce wykorzystać właściwości białek, by niszczyć bakterie. Jak mówi profesor Michał Arabski, analizowane są takie związki, które będą bezpieczne dla człowieka.

- Białka fagowe, które stosujemy są bardzo zbliżone do białek wytwarzanych przez nasz organizm. W związku z tym nie obserwujemy działań niepożądanych - mówi prorektor UJK.

Na swoje badania profesor Michał Arabski otrzymał grant z Narodowego Centrum Nauki w wysokości prawie 1,5 mln zł. Projekt jest realizowany we współpracy z Uniwersytetem Wrocławskim oraz naukowcami z Belgii. Profesor Arabski nie ukrywa, że badania potrwają jeszcze kilka lat. Dopiero wówczas będzie można przetestować zabójcze dla bakterii białka w warunkach klinicznych.

Reklama