Duże pieniądze dla organizacji dbających o potrzebujących

Data publikacji: 18.09.2019 17:04
Autor: Iwona Murawska / Kategoria: Wiadomości z regionu
18.09.2019. Kielce. Konferencja „Województwo świętokrzyskie przyjazne organizacjom pozarządowym”. Na zdjęciu (od lewej): Anna Krupka - wiceminister sportu i rekreacji, Krzysztof Słoń - senator PiS, Renata Janik - wicemarszałek województwa świętokrzyskiego i Andrzej Bętkowski - marszałek województwa świętokrzyskiego

18.09.2019. Kielce. Konferencja „Województwo świętokrzyskie przyjazne organizacjom pozarządowym”. Na zdjęciu (od lewej): Anna Krupka - wiceminister sportu i rekreacji, Krzysztof Słoń - senator PiS, Renata Janik - wicemarszałek województwa świętokrzyskiego i Andrzej Bętkowski - marszałek województwa świętokrzyskiego
Fot. Piotr Kwaśniewski / Radio Kielce

Ponad 6,5 mln zł trafi do Caritas Diecezji Kieleckiej i Fundacji „Dom Seniora im. Sue Ryder” w Pierzchnicy. Umowę na przekazanie pieniędzy podpisano dziś w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim. Pieniądze pochodzą z funduszy unijnych.

Jak informuje Renata Janik, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego, po raz pierwszy organizacje nie musiały mieć wkładu własnego, ponieważ pieniądze te pozyskano z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

- To bardzo ważne dwa projekty, pierwsze dwa w województwie, gdzie wkład własny w 100% sfinansowany został ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dzisiejsze spotkanie jest po to, by pokazać organizacjom pozarządowym, które działają na rzecz osób niepełnosprawnych, że warto ubiegać się o środki na wkład własny z PFRON - dodała Renata Janik.  

Ponad 5,5 mln zł otrzymała Caritas Diecezji Kieleckiej. Organizacja stworzy m.in. kilka mieszkań wspomaganych dla osób starszych oraz mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych.

- Ponadto sfinansuje rehabilitację, fizjoterapię, czy opiekę pielęgniarską dla 20 osób z powiatów: buskiego i kazimierskiego - informuje ksiądz Krzysztof Banasik, zastępca dyrektora kieleckiej Caritas.

- Zwłaszcza na terenach wiejskich brakuje dostępu do tego rodzaju usług, brak jest wsparcia, dlatego mamy nadzieję, że właśnie te działania przyczynią się do poprawy funkcjonowania osób starszych, niesamodzielnych i niepełnosprawnych. Projekt ma dwa wymiary. Pierwszy zakłada pomoc w domu danej osoby. Natomiast drugi, jeśli zajdzie taka potrzeba, przeniesienie osoby do placówki - wyjaśnia ksiądz Krzysztof Banasik.   

Z kolei do Fundacji „Dom Seniora im. Sue Ryder” w Pierzchnicy trafi ponad milion złotych. Jak informuje Marek Zatorski, prezes organizacji, środki te przeznaczone zostaną na organizację m.in. warsztatów stolarskich, krawieckich, kulinarnych, plastycznych, tanecznych i kulturalno-oświatowych, w których udział weźmie 50 osób powyżej 60 roku życia z terenu gminy Pierzchnica.

Anna Krupka, wiceminister sportu i turystyki przypomina, że rząd co roku zwiększa fundusze przeznaczane na wsparcie osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych.

- W 2019 roku z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych przeznaczyliśmy prawie 19 mln zł, czyli o ponad 25 proc. więcej niż w 2015 roku. Stawiamy na upowszechnianie sportu wśród niepełnosprawnych, a także na sport wyczynowy w tej grupie osób - dodała Anna Krupka.

- Każde wsparcie udzielone aktywnym organizacjom pozarządowym to są dobrze ulokowane pieniądze publiczne - powiedział z kolei Krzysztof Słoń, senator Prawa i Sprawiedliwości. Jak dodał, te organizacje bardzo często aktywizują osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.

- Aktywizacja społeczeństwa następuje również przez to, że kreowani są liderzy. Tymi liderami są organizacje pozarządowe i trzeba o nie dbać i je pielęgnować. Przed nami jeszcze daleka droga, bo daleko nam do społeczeństw chociażby Europy Zachodniej, gdzie funkcjonowanie takich organizacji jest na bardzo wysokim poziomie. Jednak w ciągu ostatnich kilkunastu lat zrobiliśmy ogromny krok naprzód, co mnie bardzo cieszy - dodał Krzysztof Słoń. 

W sumie dzięki pieniądzom pozyskanym z Unii Europejskiej i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uda się pomóc blisko 200 osobom starszym, niesamodzielnym i niepełnosprawnym.

Reklama