Powiat opatowski będzie współpracował z ostrowiecką uczelnią

Data publikacji: 18.09.2019 19:44
Autor: Anna Głąb / Kategoria: Wiadomości z regionu
18.09.2019 Opatów, Podpisanie umowy z WSPIB. Na zdjęciu (od lewej): Małgorzata Szczepańska - dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Bartosza Głowackiego w Opatowie, Małgorzata Jalowska - wicestarosta opatowski, Paweł Gotowiecki - rektor WSPiB, Agnieszka Winiarczyk - wicekanclerz WSPiB i Tomasz Staniek - starosta opatowski

18.09.2019 Opatów, Podpisanie umowy z WSPIB. Na zdjęciu (od lewej): Małgorzata Szczepańska - dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Bartosza Głowackiego w Opatowie, Małgorzata Jalowska - wicestarosta opatowski, Paweł Gotowiecki - rektor WSPiB, Agnieszka Winiarczyk - wicekanclerz WSPiB i Tomasz Staniek - starosta opatowski
Fot. Anna Głąb / Radio Kielce

Starostwo powiatowe w Opatowie podpisało umowę z Wyższą Szkołą Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim o współpracy edukacyjnej. Starosta Tomasz Staniek przypomniał, że WSBiP to najbliższa uczniom z Opatowa wyższa uczelnia, kształcąca w zawodach deficytowych na rynku pracy. Obecnie najbardziej potrzebne są pielęgniarki, bo powiat przejął szpital.

- Uczelnia w Ostrowcu kształci studentów na kierunku pielęgniarskim, dlatego współpraca może być bardzo owocna dla obu stron - dodał starosta.

- Jest plan, aby przywrócić wartość zawodu pielęgniarki, bo kiedyś był to zawód nieopłacalny, teraz się wiele zmieniło - podkreślił Tomasz Staniek. Studenci tego kierunku z WSBiP będą mogli odbywać praktyki w opatowskim szpitalu.

Rektor Paweł Gotowiecki podkreślił, że szkoła od ubiegłego roku dysponuje monoprofilowym centrum symulacji medycznej, co pozwala kształcić studentów w warunkach jak najbardziej zbliżonych do rzeczywistych.

18.09.2019 Opatów, Podpisanie umowy z WSPIBFot. Anna Głąb / Radio Kielce

- Oferta uczelni jest skierowana szczególnie do uczniów klasy medycznej, zwłaszcza pochodzących z okolic Ostrowca. WSBiP to uczelnia regionalna, dla tych, którzy chcą się kształcić blisko domu - dodał rektor.

Małgorzata Szczepańska, dyrektor liceum w Opatowie mówi, że duża grupa absolwentów szkoły poszukuje możliwości kształcenia blisko domu. Utrzymanie dziecka na studiach jest kosztowne, dlatego szansa na zdobycie wyższego wykształcenia bez konieczności wyjazdu z domu jest bardzo potrzebna.

Zespół Szkół w Opatowie prowadzi naukę w klasach profilowanych, między innymi klasie medycznej. Oferta kierunku pielęgniarstwa jest skierowana szczególnie do uczniów tej klasy, ale jest możliwość podjęcia nauki na kierunkach pedagogicznych czy administracyjnych.

Podpisane dziś porozumienie mówi o podniesieniu jakości kształcenia w powiecie opatowskim. Uczniowie będą mogli poznać ofertę i zaplecze WSBiP podczas udziału w seminariach i sesjach naukowych. Z kolei studenci zyskają możliwość odbywania praktyk w jednostkach, prowadzonych przez powiat, szczególnie w szpitalu.

adv adv
Wiadomości
Reklama