Obwodnica Zbludowic już otwarta

Data publikacji: 20.09.2019 20:04
Autor: Marta Gajda / Kategoria: Wiadomości z regionu
20.09.2019. Zbludowice. Otwarcie  obwodnicy Zbludowic. Od lewej: Jan Bartosik Pełnomocnik Powiatowy PiS w Busku-Zdroju, Artur Konarski - radny do sejmiku wojewódzkiego, Andrzej Bętkowski – marszałek województwa świętokrzyskiego, poseł Krzysztof Lipiec, Damian Urbanowski, dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, poseł Michał Cieślak, Jerzy Kolarz – starosta buski, poseł Krystian Jarubas i Waldemar Sikora – burmistrz Buska-Zdroju

20.09.2019. Zbludowice. Otwarcie obwodnicy Zbludowic. Od lewej: Jan Bartosik Pełnomocnik Powiatowy PiS w Busku-Zdroju, Artur Konarski - radny do sejmiku wojewódzkiego, Andrzej Bętkowski – marszałek województwa świętokrzyskiego, poseł Krzysztof Lipiec, Damian Urbanowski, dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, poseł Michał Cieślak, Jerzy Kolarz – starosta buski, poseł Krystian Jarubas i Waldemar Sikora – burmistrz Buska-Zdroju
Fot. Marta Gajda / Radio Kielce

Dobra wiadomość dla mieszkańców południowej części województwa świętokrzyskiego. Otwarta została obwodnica Zbludowic w powiecie buskim, która połączy trasy wojewódzkie numer 776 i 793. Główny odcinek drogi ma długość 6,7 km, wybudowane zostały dwa ronda, przejazdy kolejowe, drogi dojazdowe, parking, oświetlenie, chodniki oraz ścieżki rowerowe.

Jak informuje Damian Urbanowski, dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, inwestycja realizowana była w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej numer 973 na odcinku Busko-Zdrój - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przepraw mostowych na Nidzie oraz Wiśle.

- Na rondzie w miejscowości Siesławice trasa powadzi na wprost, następnie mijamy Zbludowice, Radzanów. Tuż przed miejscowością Dobrowoda włączamy się w istniejący przebieg drogi wojewódzkiej 793 - mówi Damian Urbanowski.

Poseł Krzysztof Lipiec podkreśla, że inwestycja była koniecznością. Przede wszystkim zminimalizuje ruch, zwłaszcza samochodów ciężarowych wokół uzdrowiska. Pozwoli także na usprawnienie ruchu tranzytowego.

- Rząd skierował na tę inwestycję środki w wysokości 3,33 mln zł. To duże wsparcie. W efekcie mamy dobrą, nową drogę o wysokich standardach, która będzie służyć kierowcom - zaznacza poseł.

Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego podkreśla, że na tę inwestycje mieszkańcy czekali ponad 20 lat. Jak dodaje, obwodnica, to element szlaku komunikacyjnego, korytarz dla mającej powstać obwodnicy Nowego Korczyna oraz budowanego właśnie mostu na Wiśle. W dalszej perspektywie połączy województwo świętokrzyskie z Małopolską.

- Droga nie tylko ułatwi komunikację, ale i umocni województwo świętokrzyskie wśród regionów, w których podróżuje się bezpiecznie - zaznacza.

Poseł Michał Cieślak stwierdził, że inwestycja w infrastrukturę jest bardzo potrzebna. Przypomniał, że w ramach Funduszu Dróg Samorządowych kolejne promesy zostały przeznaczone na remonty i modernizacje dróg w województwie świętokrzyskim. Od początku kadencji w regionie wyremontowano setki kilometrów dróg, budując chodniki, rozjazdy i wysepki. W ramach Funduszu Dróg Samorządowych w ostatnim rozdaniu do naszego województwa trafiło około 322 mln zł. Z kolei do powiatu buskiego trafiła kwota ponad 14 mln zł.

- Drogi wpływają na poprawę życia, bezpieczeństwo, estetykę, rozwój naszego regionu poprzez tworzenie nowych miejsc pracy. Będziemy się starać, aby w przyszłej kadencji również te wszystkie inwestycje w poprawę infrastruktury drogowej, wykonane były w rzetelny sposób i tak, by jak najdłużej służyły mieszkańcom - zaznacza poseł Michał Cieślak.

Przypomnijmy, pierwotnie obwodnica miała zostać oddana 31 maja, jednak prace się opóźniły, głównie z powodu ulewnych opadów deszczu, jakie w maju przeszły nad powiatem buskim. Łączna wartość inwestycji to prawie 45 mln zł, z dofinansowaniem w kwocie ponad 31 mln zł. Dodatkowo koszt wykupu gruntów obciążył województwo świętokrzyskie kwotą około 10 mln zł.

Reklama