Benefis i wystawa malarstwa Edwarda Tuza AGWAZJA

Data publikacji: 27.09.2019 07:15
Autor: Magdalena Smożewska-Wójcikiewicz / Kategoria: Kultura
Dom Środowisk Twórczych. Pałac Tadeusza Zielińskiego w Kielcach. Pałacyk Zielińskiego

Dom Środowisk Twórczych. Pałac Tadeusza Zielińskiego w Kielcach. Pałacyk Zielińskiego
Kielce. 12.02.2019 / Fot. Marzena Mąkosa / Radio Kielce

Dziś w Galerii Sztuki Współczesnej Pałacyku Tomasza Zielińskiego w Kielcach odbędzie się benefis i wystawa malarstwa Edwarda Tuza AGWAZJA.

Edward Tuz urodził się w 1949 roku we wsi Szałas leżącej na północno-zachodnim krańcu Puszczy Świętokrzyskiej. Ukończył Technikum Budowlane w Kielcach, studiował w kieleckiej Wyższej Szkole Inżynierskiej. Od 1979 roku wykonuje wolny zawód zajmując się wyłącznie malarstwem. Współtworzył również projekty architektury wnętrz. Ilustrował rysunkami tomiki poetyckie. Sam też pisze wiersze. W 1985 r. otrzymał uprawnienia Ministra Kultury i Sztuki do wykonywania zawodu artysty plastyka.

Jego malarstwo jest kojarzone z surrealizmem. Wiele czerpie z poezji romantycznej (Norwid) oraz ksiąg Pisma Świętego. Jest miłośnikiem muzyki klasycznej, której poświęcił wiele malarskich impresji i komentarzy. Chętnie sięga do tematyki patriotycznej oraz nacechowanej polityczną aluzyjnością. Ze swobodą porusza się na styku natury i kultury. Jego dzieła odznaczają się niepowtarzalnym klimatem, oryginalną formą i wielką siłą wyrazu.

Prace Edwarda Tuza znajdują się w licznych zbiorach prywatnych w Polsce oraz w Niemczech i Japonii. Dorobek twórczy prezentował na wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą.

Benefis artysty: 40-lecie pracy twórczej połączony ze świętowaniem 70 lat życia rozpocznie się w Galerii Sztuki Współczesnej DST o godz. 18.00. Wstęp wolny.

Reklama