Gmina Ćmielów refunduje mieszkańcom koszty zakupu leków

Data publikacji: 04.10.2019 13:51
Autor: Emilia Sitarska / Kategoria: Zdrowie
Apteka

Apteka
Kielce. 07.01.2019 / Fot. Marzena Mąkosa / Radio Kielce

Gmina Ćmielów rozpoczyna pilotażowy program osłonowy dotyczący zmniejszania wydatków na leki. Niepełnosprawni i przewlekle chorzy mieszkańcy będą mogli skorzystać z częściowej refundacji kosztów zakupu leków.

Program ma pomóc osobom, które dotychczas nie mogły korzystać ze świadczeń pomocy społecznej, ponieważ przekraczały kryterium dochodowe.

Gmina zdecydowała, by podnieść ten próg. Dla osoby samotnej wynosi on 1752 złote i 50 groszy natomiast w przypadku gospodarstwa rodzinnego 1320 złotych na jedną osobę.

Jak informuje burmistrz Joanna Suska, to wypełnienie obietnicy wyborczej. Pozwoli to osobom przekraczającym dochód według ustawy na skorzystanie z dofinansowania. Do końca tego roku na ten cel przeznaczono 18 tys. zł.

Refundacja będzie dotyczyła leków wykupionych na receptę. Maksymalna kwota, którą gmina może zaoferować w danym roku to 500 zł dla osoby.

Joanna Borkowska, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Ćmielowie informuje, że ze wsparcia skorzysta około 36 rodzin. Aby otrzymać refundację za wrzesień należy do 20 października złożyć wniosek w ośrodku pomocy społecznej dołączyć zaświadczenie o dochodach, kserokopie recept  oraz oryginalne rachunki za leki.

Burmistrz Joanna Suska informuje, że pieniądze na realizację programu pochodzą z oszczędności budżetowych.

adv adv
Wiadomości
Reklama