Znacznie drożej za wywóz śmieci w gminie Małogoszcz

Data publikacji: 28.10.2019 20:25
Autor: Ewa Pociejowska-Gawęda / Kategoria: Wiadomości z regionu
28.10.2019. Małogoszcz. Sesja rady miasta i gminy

28.10.2019. Małogoszcz. Sesja rady miasta i gminy
Fot. Ewa Pociejowska-Gawęda / Radio Kielce

Od nowego roku w gminie Małogoszcz znacznie podrożeje wywóz śmieci. Stawka za odpady segregowane wynosić będzie średnio około 14 zł od osoby, a nie 5,5 zł jak dotychczas.

28.10.2019. Małogoszcz. Sesja rady miasta i gminy. Na zdjęciu: Mariusz Piotrowski - burmistrz miasta i gminy MałogoszczFot. Ewa Pociejowska-Gawęda / Radio Kielce

Stawki jednogłośnie przyjęte zostały przez radnych podczas sesji rady gminy w Małogoszczu. Jak poinformował przed głosowaniem radnych burmistrz Mariusz Piotrowski, głównym czynnikiem wzrostu stawek są radykalnie wyższe kwoty ofert w przetargach, jakie gmina ogłosiła na odbiór odpadów komunalnych. Jak mówił w tej sprawie gmina ogłosiła w sumie 4 przetargi, do których 3 razy zgłosiła się tylko jedna firma - „Czystopol” z Włoszczowy. Natomiast do trzeciego przetargu, który ogłoszony został w procedurze unijnej nie zgłosiła się żadna firma.

W tej sytuacji, podjęta została decyzja o rozstrzygnięciu tego przetargu. Co za tym idzie, od stycznia 2020 roku, firma wywozowa będzie miesięcznie wystawiała gminie Małogoszcz fakturę na kwotę 113 tys. 680 zł.  Dla porównania obecnie faktura ta wynosi nieco ponad 44 tys. Tym samym stawki za odbiór nieczystości drastycznie wrosną – mówił burmistrz Piotrowski.

Jak dodał, ponieważ w gminie Małogoszcz stawki naliczanie są nie dla pojedynczej osoby, tylko dla gospodarstwa domowego, od stycznia 2020 roku od gospodarstwa jednoosobowego stawka z 5,5 zł, która teraz obowiązuje, wzrośnie do 16 zł, od gospodarstwa domowego dwuosobowego z 11 zł do 31 zł, od trzyosobowego z 15 zł do 45 zł, od czteroosobowego z 19 zł do 58 zł i od gospodarstwa pięcioosobowego i więcej z 23 zł do 69 zł. Jeżeli uśrednimy te stawki i przeliczymy na  jedną osobę to wyniesie około 14 zł od osoby - dodał włodarz gminy Małogoszcz.

Jak informował podczas sesji Mariusz Piotrowski na drastyczny wzrost cen zaproponowanych w przetargach ogłaszanych na wywóz odpadów komunalnych, wpływ ma brak konkurencji oraz wyższe stawki za umieszczenie odpadów na składowisku.

Ponadto na wzrost cen wpływa jeszcze wzrost płacy minimalnej pracowników, wzrost cen paliw oraz brak rynku zbytu dla surowców wtórnych – mówił burmistrz Piotrowski.  

Jak mówili zaraz po głosowaniu Izabela Olesińska, sołtys Bocheńca oraz Sławomir Smacki, sołtys Złotnik, mieszkańców gminy od nowego roku czeka bardzo duża podwyżka za wywóz odpadów, z której mieszkańcy gminy na pewno nie będą zadowoleni.  

W sprawie przyjętych stawek za odbiór odpadów komunalnych burmistrz miasta i gminy Małogoszcz zamierza spotkać się z mieszkańcami wszystkich osieli oraz sołectw, aby wytłumaczyć mieszkańcom powód wzrostu cen za odbiór śmieci. Spotkania rozpoczną się już w poniedziałek, 4 listopada. Harmonogram spotkań udostępniony będzie na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Małogoszcz.  

Przypomnijmy dla porównania, np. w Jędrzejowie za odbiór odpadów komunalnych mieszkańcy płacą 11,5 zł, w Sędziszowie 13,5 zł, a w Nagłowicach 13,5 zł.

28.10.2019. Małogoszcz. Sesja rady miasta i gminyFot. Ewa Pociejowska-Gawęda / Radio Kielce

Reklama