Prezydent: cieszy zaakcentowanie w expose, że chcemy, by Polska stawała się normalnym państwem

Data publikacji: 19.11.2019 13:31
Kategoria: Wiadomości z regionu /Źródło: PAP
19.11.2019 Warszawa. Na zdjęciu (od lewej): prezydent Andrzej Duda, Elżbieta Witek - marszałek Sejmu i premier Mateusz Morawiecki

19.11.2019 Warszawa. Na zdjęciu (od lewej): prezydent Andrzej Duda, Elżbieta Witek - marszałek Sejmu i premier Mateusz Morawiecki
Fot. Jakub Szymczuk / KPRP

- Cieszę się, że premier zaakcentował w expose rzeczy istotne także dla mnie jako prezydenta, że chcemy, by Polska wreszcie stawała się normalnym państwem - mówił we wtorek w Sejmie prezydent. Andrzej Duda podziękował premierowi za docenienie polityki, którą on prowadzi jako głowa państwa.

Prezydent wysłuchał we wtorek expose premiera Mateusza Morawieckiego. W ocenie Andrzeja Dudy było one wygłoszone w sposób spójny i z ciekawym podejściem do tego, jaka powinna być polska polityka w najbliższych czterech latach. Jak mówił, było to niedługie expose, które można było spokojnie przyjąć.

- Nie wierzę, że mogło ono kogokolwiek zanudzić - stwierdził.

Jak mówił, cieszy się, że premier zaakcentował w nim te rzeczy, które z jego punktu widzenia - jako prezydenta Rzeczpospolitej - są tak bardzo istotne.

- Mianowicie, że chcemy, żeby Polska wreszcie stawała się normalnym państwem. To pojęcie normalności pan premier powtórzył kilkakrotnie w bardzo różnych kontekstach, jeżeli chodzi o polską politykę i o to, jaką chcemy, żeby stawała się Polska, jakim chcemy, żeby była dla nas wszystkich krajem. Jest to w moim przekonaniu podniesienie tego pojęcia „normalność” na zupełnie inny poziom funkcjonowania i zupełnie inny poziom życia - mówił Duda.

Prezydent podkreślił, że premier szczególnie mocno podniósł kwestię rodziny, ochrony dzieci i młodzieży przed „złymi wpływami”, co - jak dodał - spotkało się z jego aprobatą. Zaznaczył, że w jego przekonaniu nowoczesne państwo nie oznacza wyrzeczenia się tradycji i kultury.

Andrzej Duda wyraził też zadowolenie z wyraźnego podkreślenia w expose wątku dalszego reformowania służby zdrowia z mocnym postawieniem na walkę z chorobami onkologicznymi.

- Pan premier i Rada Ministrów dzisiaj dobrze spogląda w przyszłość i trafnie diagnozuje to, co wynika z różnego rodzaju przewidywań czy danych, które są także wskaźnikami przedstawionymi przez GUS - mówił prezydent. Wskazywał na politykę rządu na rzecz rozwoju małych i średnich firm.

Prezydent podkreślił, że cieszy go nawiązanie szefa rządu do rozwijania współpracy w ramach Trójmorza, co - jak mówił - jest także jego wielkim celem.

- Dziękuję za kilkakrotne odwołanie się także do prowadzonej przeze mnie na przestrzeni ostatnich lat polityki. Cieszy mnie, że premier tak mocno podkreślał, że ona była i jest korzystna dla Polski - powiedział Duda.

Wraził satysfakcję z podkreślenia w expose ambicji polskich władz w kwestii polityki europejskiej i reformowania Unii Europejskiej.

Głowa państwa wyraziła też zadowolenie z zapowiedzi premiera dotyczących tzw. zielonej polityki, ochrony klimatu, rozwijania polskiej energetyki, także w oparciu o odnawialne źródła energii i jej przekształcania, a także planowane przekształcanie miksu energetycznego.

Andrzej Duda był też zadowolony z tego, że premier mocno podkreślił kwestie walki z zanieczyszczeniem plastikiem Polski i całej kuli ziemskiej.

- To jest dzisiaj w awangardzie polityki ekologicznej europejskiej i światowej. Cieszę się, że pan premier do tego nawiązał, że cały szereg działań będzie sprzyjał temu - powiedział.

Zaznaczył, że w tej kwestii potrzebna jest przede wszystkim edukacja mająca na celu pokazywanie szkodliwości używania plastiku i sposobów walki z jego wszechobecnością.

- Bardzo mocno pan premier podkreślił to, że musimy szukać równouprawnienia kobiet, chociażby poprzez kwestie równego wynagradzania kobiet i mężczyzn za pracę tego samego rodzaju. To jest niezwykle ważne, bo tutaj kobiety bardzo często są poszkodowane - powiedział prezydent.

Według głowy państwa, Polska jest w kwestii równouprawnienia w awangardzie europejskiej.

- Ale nadal jeszcze nie jest tak, że warunki są całkowicie równe i z całą pewnością to wymaga bacznej obserwacji, bacznego dalszego działania. To wymaga także i bardzo dobrej polityki - mówił.

Prezydenta cieszy również to, że „premier tak mocno zasygnalizował, iż nadal będziemy prowadzili politykę prorodzinną i że rodzina jest tą podstawową wspólnotą naszego społeczeństwa, na której barkach spoczywa tak bardzo mocno rozwój społeczeństwa, bo na niej spoczywa wychowanie dzieci”.

- Bardzo cieszę się, że pan premier tak mocno zaakcentował także wkład rodziców i ich prawo, jeśli chodzi o wychowanie dzieci, zgodnie ze swoimi przekonaniami. To są te kwestie, które myślę, że dla bardzo wielu Polaków, dla wielu polskich rodzin są niezwykle istotne. I cieszę się, że polityka prorodzinna, wspierania rodziny na różne sposoby, także w sensie polityki prospołecznej, również polityki finansowej - że ona została przez premiera tak mocno zaakcentowana - powiedział Andrzej Duda.

Prezydent ucieszył się także ze słów premiera dotyczących budowy sprawiedliwego państwa.

- Wymiar sprawiedliwości cały czas jeszcze boryka się tutaj ze złymi ocenami społecznymi. Chcemy tak go zmieniać, żeby również i te oceny za tymi zmianami się odpowiednio zmieniły. Chcemy, żeby ludzie uważali, że Polska jest państwem sprawiedliwym - powiedział.

- Myślę, że wszystkie te sprawy, które rzeczywiście dzisiaj są najistotniejsze i które są związane z budowaniem prawdziwie nowoczesnego państwa, które będzie silnym, liczącym się partnerem w ramach Unii Europejskiej, pan premier w swoim expose podniósł. I mam nadzieję, że taka właśnie polityka będzie w tych najbliższych latach realizowana. Tego życzę polskiemu rządowi - powiedział Andrzej Duda.

Reklama