Świętokrzyskie przyspieszyło w sięganiu po unijne środki

Data publikacji: 28.11.2019 16:00
Autor: Izabela Mortas / Kategoria: Wiadomości z regionu
28.11.2019. Kielce. Na zdjęciu (od lewej): Katarzyna Kubicka, dyrektor departamentu wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Renata Janik - wicemarszałek województwa świętokrzyskiego

28.11.2019. Kielce. Na zdjęciu (od lewej): Katarzyna Kubicka, dyrektor departamentu wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Renata Janik - wicemarszałek województwa świętokrzyskiego
Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Coraz szybciej pozyskiwane i wydawane są pieniądze z funduszy unijnych, przeznaczone na działania społeczne, edukacyjne i zdrowotne. W 2019 roku, władze województwa wsparły w sumie 166 projektów na łączną kwotę 235 mln zł.

Tworzenie żłobków, przedszkoli, dziennych domów opieki, prowadzenie akcji profilaktycznych, kształcenie językowe i zawodowe, umożliwiające rozwój osobisty i aktywność na rynku pracy, to działania realizowane w ramach tak zwanych projektów miękkich, których wdrażanie podsumowała wicemarszałek Renata Janik.

W listopadzie ubiegłego roku, Świętokrzyskie znajdowało się na 15 miejscu, jeśli chodzi o kontraktowanie funduszy unijnych, przeznaczonych na projekty miękkie, w tym roku zajmujemy 7 pozycję w kraju.

- Bardzo się cieszymy, że mamy dobre efekty ciężkiej pracy – oceniła wicemarszałek. Dla przykładu podała liczbę projektów, jakie złożono w 2018 i 2019 roku z obszarów wiejskich. Było to analogicznie 14 i 114 projektów.

Od 2014 roku udało się przeprowadzić w sumie 133 konkursy. Przed nami kolejne - zapowiada Katarzyna Kubicka, dyrektor departamentu wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego. Kwota do rozdysponowania to 73 mln zł.

- Będą to konkursy ukierunkowane na edukację – tworzenie żłobków, przedszkoli i klubów dziecięcych. Ponadto będzie można wesprzeć szkolnictwo ogólne i zawodowe. Ogłosimy konkursy między innymi na organizowanie praktyk w firmach i staży dla uczniów – wymienia.

Duże pieniądze zostaną przeznaczone także na dokształcanie osób dorosłych. Projekty będą też zagospodarowane na tworzenie świetlic środowiskowych oraz profilaktykę zdrowia. W kolejnym roku pieniądze zostaną przygotowane na tworzenie żłobków, przedszkoli, szkolne zajęcia pozalekcyjne, szkolnictwo zawodowe, aktywizację długotrwale bezrobotnych, badania profilaktyczne oraz dzienne domy opieki medycznej.

28.11.2019. Kielce.Podsumowanie wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie listopad 2018 – listopad 2019Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Reklama