Wsie w gminie Mirzec zjednoczyły się

Data publikacji: 01.12.2019 11:50
Autor: Anna Głąb / Kategoria: Wiadomości z regionu
21.02.2016 Mirzec. Urząd gminy.

21.02.2016 Mirzec. Urząd gminy.
Fot. Jarosław Kubalski / Radio Kielce

Nowatorskie podejście do funduszu sołeckiego w gminie Mirzec. Zamiast szeregu drobnych prac w przyszłym roku wszystkie wsie zrealizują wspólne zadanie, jakim będzie kompleksowa melioracja i konserwacja rowów odwadniających.

Problem niedrożnych rowów melioracyjnych znany jest w gminie Mirzec od lat. Jak informuje wójt Mirosław Seweryn, prace konserwacyjne przy rowach melioracyjnych będą prowadzone jednocześnie we wszystkich wsiach. Po rozmowach z radami sołeckimi i sołtysami podjęto decyzję o wspólnym zagospodarowaniu pieniędzy na ten cel z funduszu sołeckiego.

Łączna kwota funduszu to ponad 300 tys. zł. Gmina z własnego budżetu dołoży połowę tej sumy. Zdaniem wójta, dzięki takiej decyzji uda się naprawić wszystkie zaniedbania w zakresie melioracji rowów, a w kolejnych latach prowadzona będzie jedynie bieżąca konserwacja.

Urządzenia melioracyjne odprowadzają wodę z gospodarstw, a także dróg gminnych i powiatowych. Bez ich udrożnienia i bieżącego utrzymania woda zalewa pola i uprawy. Inwestycje realizowane będą w przyszłym roku.

Reklama