To będzie rekordowy pod względem inwestycji rok dla Buska

Data publikacji: 06.01.2020 17:50
Autor: Marta Gajda / Kategoria: Wiadomości z regionu
05.01.2020. Busko-Zdrój. Budowa kompleksu uzdrowiskowego z tężnią solankową

05.01.2020. Busko-Zdrój. Budowa kompleksu uzdrowiskowego z tężnią solankową
Fot. Marta Gajda / Radio Kielce

Rok 2020 rozpoczął się dla Buska-Zdroju z budżetem na poziomie blisko 150 mln zł po stronie dochodów, a obecny stan wydatków to ok. 200 mln zł. Burmistrz Waldemar Sikora określa tegoroczny budżet mianem proinwestycyjnego.

Jak dodaje, ponad 66 mln zł to wydatki inwestycyjne, co stanowi ponad 34 proc. dochodów budżetu.

- Rok 2020 pod względem wydatków, a tym samym inwestycji będzie rekordowy z uwagi na sztandarowe projekty, takie, jak rewitalizacja parku i uzdrowiska, a także budowa tężni. W poprzednim roku wydatki na inwestycje kształtowały się na poziomie 30-40 mln zł - przypomina burmistrz.

Włodarz dodaje, że deficyt budżetowy kształtuje się na poziomie ponad 43 mln zł. Będzie on w całości pokryty z kredytów. Jak tłumaczy, powstał on ze względu na przesunięcia się terminów realizacji dużych inwestycji, które zostały rozpoczęte w poprzednim roku. Dodaje, że większość z nich będzie oddana do użytku w tym roku. 

- To bardzo kosztowne inwestycje, ale będą miały znaczący wpływ szczególnie na rozwój obszaru uzdrowiskowego i poprawę atrakcyjności tego miejsca - mówi burmistrz.

- Ponad 18 mln zł wyniesie rewitalizacja starego parku. Zadanie już zostało rozpoczęte. Z kolei 11 mln zł stanowi rewitalizacja części uzdrowiskowej, w tym m.in. ulicy 1 Maja i parku zdrojowego. Dalej będą kontynuowane działania związane z rozbudową buskiej galerii, tężni solankowej oraz stadionu - wymienia burmistrz.

Gmina przygotowuje się również m.in. do rewitalizacji budynków przy ulicy Bocznej i przekształcenia ich na Ośrodek Aktywności Społecznej.

Wydatki w najważniejszych działach budżetu Buska-Zdroju przedstawiają się w sposób następujący - pomoc społeczna i rodzinna - 45,1 mln zł, oświata i wychowanie - 41,7 mln zł.

Budżet na 2020 rok uchwalono przy czterech głosach radnych wstrzymujących się.

Reklama