Seniorzy z gminy Oksa mają swój klub

Data publikacji: 17.01.2020 15:48
Autor: Ewa Pociejowska-Gawęda / Kategoria: Wiadomości z regionu
17.01.2020 Błogoszów. Otwarcie Klubu Senior Plus. Od lewej: Renata Janik - wicemarszałek województwa oraz Zbigniew Koniusz - wojewoda.

17.01.2020 Błogoszów. Otwarcie Klubu Senior Plus. Od lewej: Renata Janik - wicemarszałek województwa oraz Zbigniew Koniusz - wojewoda.
Fot. Ewa Pociejowska-Gawęda / Radio Kielce

W Błogoszowie, w gminie Oksa, otworzony został pierwszy w gminie Klub Senior Plus. Jego siedzibą jest budynek po byłej szkole podstawowej.

Gmina na ten cel pozyskała dotację w kwocie 120  tys. zł w ramach rządowego programu "Senior Plus" na lata 2015-2020 przy wkładzie własnym 25 tys. zł. Za te środki na potrzeby klubu zaadaptowane zostały dwie sale, łazienka oraz kuchnia. Swoje miejsce obecnie znalazło tam 20 seniorów, chociaż pomieszczenia przegotowane są na większą liczbę osób. Kierownikiem klubu została Ewa Grzyb.

Tadeusz Soboń, wójt gminy Oksa powiedział, że to bardzo ważne miejsce w gminie, gdzie będą organizowane spotkania aktywizujące seniorów. Będą oni mieli możliwość rozwijania swoich pasji i zainteresowań. W ramach działalności prowadzone będą m.in. zajęcia rękodzielnicze oraz muzyczne. Jak dodał, seniorzy w gminie Oksa bardzo wyczekiwali takiego miejsca.

Oficjalnego otwarcia klubu oraz przecięcia wstęgi dokonali m.in. wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz, Renata Janik, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego oraz Maria Brańska, wicestarosta jędrzejowski.

Wojewoda Zbigniew Koniusz ma nadzieję, że to miejsce nigdy nie będzie puste, będzie tętniło życiem, a w klubie będą realizowane pasje i zainteresowania.

Renata Janik, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego, stwierdziła, że kluby seniora to jedne z najważniejszych miejsc, jakie tworzy obecny rząd i samorządy. Dlatego czynione są starania, aby ich przybywało.

Maria Brańska, wicestarosta jędrzejowski podkreślała, że nie ma nic trudniejszego i gorszego w życiu, niż samotność, dlatego potrzebne są takie miejsca jak klub seniora w Błogoszowie, gdzie będzie można odnaleźć przyjazną duszę i drugiego człowieka.

Seniorzy przygotowali specjalny program artystyczny. Jak mówili, chociaż od 9 lat zrzeszeni są w Związku Emerytów i Rencistów, nie mieli swojego stałego miejsca. Dotychczas musieli m.in. korzystać z pomieszczeń remizy. 

W budynku po byłej Szkole Podstawowej w Błogoszowie obok Klubu Senior Plus od 9 lat funkcjonuje Rodzinny Dom Pomocy Caritas Kielce. Są plany, aby w pozostałych dwóch pomieszczeniach w partnerstwie z powiatem jędrzejowskim utworzona została świetlica środowiskowa ze środków EFS w ramach RPO. 

Szkoła Podstawowa w Błogoszowie nie funkcjonuje od 2007 roku.

Reklama