Gdzie na nordic walking i rower w gminie Mirzec?

Data publikacji: 18.01.2020 09:00
Autor: Anna Głąb / Kategoria: Wiadomości z regionu

 
Fot. Jarosław Kubalski / Radio Kielce

Miłośnicy spacerów z kijkami nordic walking mają do dyspozycji nową trasę na terenie gminy Mirzec. Ma ona ponad 4,5 km, a prowadzi przez najbardziej atrakcyjne wypoczynkowo tereny kilku wsi.

- Gmina nie ma szczególnych atrakcji turystycznych, ale wykorzystywane są wszystkie możliwości do rozwoju tej gałęzi gospodarki - zaznacza wójt Mirosław Seweryn.

Nowo wyznaczona trasa zaczyna się przy bibliotece i ośrodku kultury w Mircu. Tu jest tablica z opisem trasy i ćwiczeniami, które można wykonać po drodze. Wiedzie przez Mirzec Majorat i Poduchowne z powrotem do centrum gminy. Trasa spacerowa wyznaczona jest drogami gminnymi, mniej uczęszczanymi, przez co uprawianie sportu jest bezpieczne.

W najbliższym czasie w ramach programu rewitalizacji gminy powstaną kolejne trasy, będzie także szlak rowerowy z miejscem naprawy rowerów.

Trasa nordic walking została wyznaczona dzięki uczestnictwu gminy Mirzec w Lokalnej Grupie Działania „Razem na Piaskowcu”. Dzięki temu w gminie powstały też nowe szlaki rowerowe. Odcinki znajdujące się na terenie gminy łączą się z innymi trasami, dzięki którym można aktywnie zwiedzić gminy należące do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu”.

Czarna trasa zaczyna się w Osinach przy lesie i prowadzi przez Osiny-Mokrą Niwę do Trębowca-Krupowa, następnie Tychowa Nowego, przez Ostrożankę. Kończy się przy remizie OSP.
Trasa niebieska rozpoczyna się w Skarżysku-Kamiennej, skąd drogą powiatową dojeżdżamy do Mirca. Następnie trasa wiedzie przez pas kopalń w północnej części gminy do drogi Tychów Stary - Pastwiska. W Małyszynie trasa skręca na południe, aby bardziej spokojną okolicą, wśród pól, w sąsiedztwie lasu, doprowadzić do Jasieńca Iłżeckiego. Korzystając z trasy czerwonej, przebiegającej przez Osiny wzdłuż drogi gminnej, dojedziemy od gminy Borkowice przez Chlewiska i Szydłowiec do Iłży.

Informacje na temat nowych tras rowerowych w gminie znaleźć można na trzech tablicach informacyjnych ustawionych przy Centrum Twórczości Ludowej w Osinach, remizie OSP w Ostrożance i centrum Mirca.

Podobne wiadomości
Reklama