Gmina Wilczyce bez przewodniczącego

Data publikacji: 24.01.2020 15:30
Autor: Michał Kita / Kategoria: Wiadomości z regionu
Na zdjęciu: Zbigniew Koniusz, wojewoda świętokrzyski

Na zdjęciu: Zbigniew Koniusz, wojewoda świętokrzyski
Fot. Wiktor Taszłow / Radio Kielce

Wojewoda świętokrzyski unieważnił wybór Jana Roźmieja na przewodniczącego rady gminy w Wilczycach. Kontrola służb wojewody wykazała, że procedura głosowania w jego sprawie odbyła się niezgodnie z prawem.

Jak informuje Zbigniew Koniusz, wojewoda świętokrzyski, wybór przewodniczącego podczas sesji 18 grudnia ubiegłego roku odbył się z istotnym naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Wyboru dokonywano dwukrotnie w głosowaniu tajnym, które musiało zostać powtórzone, ponieważ za pierwszym razem, żaden z obecnych na sali radnych nie oddał głosu. Wybór przewodniczącego i głosowanie nie zostały przeprowadzone przy udziale komisji skrutacyjnej.

"Podjęcie uchwały o wyborze przewodniczącego w wyniku przeprowadzenia głosowania tajnego wyłącznie za pomocą urządzenia, tj. z pominięciem kart do głosowania oraz bez wymaganego udziału komisji skrutacyjnej, stanowi istotne naruszenie przepisów regulujących procedurę podejmowania uchwał" - czytamy w uzasadnieniu wojewody.

Decyzja służb wojewody jest wiążąca dla rady gminy, która będzie musiała dokonać ponownego wyboru przewodniczącego.

Reklama