Nowy dowódca sandomierskiej jednostki WOT

Data publikacji: 25.01.2020 08:05
Autor: Grażyna Szlęzak-Wójcik / Kategoria: Wiadomości z regionu
25.01.2020. Sandomierz. Uroczystości powołania dowódcy 102. Batalionu Piechoty Lekkiej w Sandomierzu

25.01.2020. Sandomierz. Uroczystości powołania dowódcy 102. Batalionu Piechoty Lekkiej w Sandomierzu
Fot. Grażyna Szlęzak-Wojcik / Radio Kielce

Zmiana w sandomierskiej jednostce Wojsk Obrony Terytorialnej. O godzinie 12.00 rozpocznie się uroczystość, podczas której dowództwo sandomierskiego batalionu lekkiej piechoty WOT obejmie ppłk Arkadiusz Nenutil.

Formacja skupia 500 żołnierzy i jest sformowana w ponad 80 proc. Arkadiusz Nenutil powiedział, że głównym celem jaki sobie stawia jest właściwe przygotowanie „terytorialsów” do wykonywania powierzonych im zadań.

- Żołnierz WOT, to przede wszystkim patriota, który dobro Ojczyzny stawia na pierwszym miejscu. To człowiek świadomy zagrożeń, które mogą nas spotkać i lokalny patriota gotowy nieść pomoc społeczeństwu np. w czasie zagrożenia powodzią, czy podczas innych klęsk żywiołowych - dodał dowódca.

Arkadiusz Nenutil ukończył Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Rakietowych i Artylerii w Toruniu. Wcześniej osobą pełniącą obowiązki dowódcy 102. Batalionu Lekkiej Piechoty w Sandomierzu był major Stanisława Kata.

W uroczystościach wojskowych w Sandomierzu wzięli udział m.in. świętokrzyscy parlamentarzyści. Senator Jarosław Rusiecki, przewodniczący Senackiej Komisji Obrony Narodowej wyraził swoją radość z tego, że 10. Świętokrzyska Brygada Obrony Terytorialnej rozwija się, a wyznaczenie podpułkownika Nenutila na dowódcę batalionu jest tego najlepszym przejawem.

- Cieszę się, że w Sandomierzu będzie więcej mundurów Wojska Polskiego - żołnierzy, którzy chcą służyć społeczności ziemi sandomierskiej - dodał senator Rusiecki.

Poseł Agata Wojtyszek, wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Obrony Narodowej podkreśliła, że rozwój Wojsk Obrony Terytorialnej jest ważny, ponieważ są blisko ludzi i w trudnych sytuacjach udowadniają, że można na nich liczyć.

- W 2019 roku „terytorialsi” byli bardzo pomocni, gdy walczyliśmy z wielką wodą, która zagrażała ludziom i gospodarstwom na terenie Sandomierszczyzny - dodała.

Poseł Marek Kwitek przypomniał, że utworzenie w Sandomierzu Batalionu Lekkiej Piechoty jest powrotem do wartości historycznych, bo przed II wojną światową w Sandomierzu istniały dwa pułki wojskowe.

Od dzisiaj 102. batalion piechoty lekkiej w Sandomierzu jest w posiadaniu sztandaru 2. Pułku Piechoty Legionów. Do momentu sformowania formacji sztandar był przechowywany w 3. Sandomierskim Batalionie Radiotechnicznym.

Przekazanie sztandaru sandomierskiemu batalionowi WOT było ostatnią wolą Adama Bidasa, zmarłego w ubiegłym roku dowódcy Związku Strzeleckiego.

Reklama