Wojewoda o funduszu dróg i sprawie Promnika

Data publikacji: 27.01.2020 11:20
Autor: Ewa Golińska / Kategoria: Wiadomości z regionu
Zbigniew Koniusz - wojewoda świętokrzyski

Zbigniew Koniusz - wojewoda świętokrzyski
Fot. Jarosław Kubalski / Radio Kielce

Województwo świętokrzyskie efektywnie korzysta z Funduszu Dróg Samorządowych, jednego ze sztandarowych projektów premiera Mateusza Morawieckiego - poinformował wojewoda Zbigniew Koniusz.

Zaznaczył, że liderem w skali kraju w wykorzystaniu dotacji na inwestycje drogowe jest powiat kielecki. W ubiegłym roku na 50 zadań przeznaczono 83 mln złotych dotacji, a łączna wartość inwestycji drogowych przeprowadzonych w ramach funduszu wynosiła ponad 160 mln złotych.

- Mamy powód do radości - stwierdził wojewoda świętokrzyski.

- Ten program dedykowany samorządom gminnym i powiatowym znakomicie wpisał się w ich potrzeby. W naszym regionie praktycznie nie ma wójta, burmistrza, czy starosty, który nie oceniałby pozytywnie tego funduszu, dofinansowanie wynosi bowiem od 50 do 80 proc. Do niedawna było to marzenie samorządowców, a obecnie fakt, który bardzo im pomaga w realizacji zadań - powiedział.

Zbigniew Koniusz wyraził nadzieję, że gminy i powiaty podołają i będzie je stać na wkład własny. Zaznaczył przy tym, że zrównoważony rozwój umożliwia im pozyskiwanie środków także z innych programów rządowych.

Wojewoda świętokrzyski odniósł się także do kwestii planowanego zróżnicowania opłat dla samorządów za odbiór odpadów przez składowisko w Promniku. Ma to związek z awarią, która nastąpiła w zakładzie. Zbigniew Koniusz powiedział, że służby wojewody zareagowały bardzo szybko mając na uwadze dobro mieszkańców.

- Baliśmy się, że w Kielcach powtórzy się scenariusz warszawskiej "Czajki", ale na szczęście tak się nie stało. Urzędnicy wojewody wnikliwie przeanalizowali problem, wspólnie z dyrekcją zakładu w Promniku oraz władzami Kielc. Teraz czekamy, aż protest mieszkańców wpłynie do urzędu, wówczas zajmą się tą sprawą prawnicy - dodaje.

Zbigniew Koniusz podkreślił, że sprawa wykracza poza kompetencje wojewody, ale urząd jako organ nadzorczy zajmie stanowisko.

- Jest mi bliższe stanowisko zrównania w opłatach wszystkich stron dlatego, że porozumienie jakie te samorządy zawarły z Promnikiem w momencie tworzenia tej spółki było dla nich zachęcające. Nie można nikogo dyskryminować - zaznaczył wojewoda.

 

Reklama