Miliony złotych na ekologię. Wkrótce ogłoszą przetarg

Data publikacji: 01.02.2020 17:31
Autor: Marta Gajda / Kategoria: Wiadomości z regionu

 
Fot. Radio Kielce

Gmina Skalbmierz otrzymała 11 milionów złotych wsparcia od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Pod koniec stycznia tego roku władze Skalbmierza podpisały umowy na dofinansowanie budowy sieci kanalizacyjnej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy.

Jak informuje Ewa Pozłótka, kierownik referatu inwestycji i zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy w Skalbmierzu, w trzecim kwartale tego roku zostanie ogłoszony przetarg na realizację inwestycji w trzech miejscowościach: Szarbia Zwierzyniecka, Podgaje i Tempoczów Kolonia. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę, prace powinny rozpocząć się jeszcze w tym roku.

- Łącznie wybudujemy około 17 kilometrów sieci kanalizacyjnej. Jesteśmy na etapie przygotowania projektu budowlanego. Po jego powstaniu będziemy znać szczegółowe informacje dotyczące realizacji inwestycji - dodaje.

Kamil Włosowicz, zastępca burmistrza Skalbmierza, podkreśla, że to zadanie bardzo istotne z punktu widzenia całej gospodarki wodno-ściekowej, która funkcjonuje w gminie. Jak dodaje, obecny poziom skanalizowania gminy wynosi 40 procent. Władze chcą, aby poziom ten ciągle rósł bo to zadanie sprzyja m.in. ochronie środowiska. To również pokłosie wielu rozmów z mieszkańcami, którzy sugerowali potrzebę inwestycji.

- W ramach wartego 11 milionów złotych projektu, 600 tysięcy złotych zostanie przeznaczone na wybudowanie około 30 przydomowych oczyszczalni ścieków w Grodzonowicach. Kolejne zadanie realizowane ze środków zewnętrznych z PROW to budowa 76 oczyszczalni ścieków na terenie gminy Skalbmierz - zaznacza.

Inwestycje mają się zakończyć w przyszłym roku. Dofinansowanie jest w formie pożyczki, po ukończeniu zostanie ona umorzona w wysokości 50 procent kosztów.

Reklama