Szpital zapłaci studentom. Wnioski można już składać

Data publikacji: 04.02.2020 14:26
Autor: Iwona Murawska / Kategoria: Wiadomości z regionu

 
Fot. Jarosław Kubalski / Radio Kielce

Studenci kierunku lekarskiego, którzy zdecydują się odbyć staż w Szpitalu Powiatowym we Włoszczowie mogą ubiegać się o comiesięczne stypendium w wysokości 2 tysięcy złotych.

Wicestarosta Łukasz Karpiński informuje, że wnioski mogą składać żacy z V i VI roku studiów. Stypendium będzie przyznane na cztery miesiące, czyli od 1 marca do 30 czerwca tego roku, przy czym w przypadku studenta V roku, wypłaty mogą być przyznane zarówno na V, jak i VI rok studiów.

- Tak, jak szpitale w całej Polsce, także i nasz boryka się z brakiem lekarzy. Obecnie pilnie poszukujemy lekarza chirurga, ale też kardiologa, neurologa, czy lekarza chorób wewnętrznych - mówi Łukasz Karpiński.

Studenci kierunku lekarskiego, którzy chcieliby otrzymywać stypendium, muszą spełnić kilka warunków.

- Stypendium może być przyznane kandydatowi, który nie powtarza roku, nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów oraz zawrze umowę, w której zobowiąże się do odbycia stażu, a następnie podjęcia pracy we włoszczowskim szpitalu, na okres nie krótszy niż czas pobierania stypendium - wylicza Łukasz Karpiński.

Wnioski o przyznaniu stypendium można składać do Starostwa Powiatowego we Włoszczowie lub przesłać pocztą elektroniczną do 10 lutego.

Reklama