Wszyscy chcą jeździć po bezpiecznej drodze. Czy rada poprze pomysł radnych PiS?

Data publikacji: 13.02.2020 17:13
Autor: Emilia Sitarska / Kategoria: Wiadomości z regionu
Ostrowiec Świętokrzyski. Aleja 3 Maja w ciągu drogi wojewódzkiej 754

Ostrowiec Świętokrzyski. Aleja 3 Maja w ciągu drogi wojewódzkiej 754
Fot. Emilia Sitarska / Radio Kielce

Przedłuża się rozpoczęcie prac remontowych związanych z drogą wojewódzką 754, przebiegającą przez centrum Ostrowca Świętokrzyskiego. To dwukilometrowy odcinek, który od lat wymaga remontu - jest jedną z ważniejszych dróg w mieście.

Aby przyspieszyć i ułatwić inwestycję Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich, miasto i radni podjęli pewne działania.

Od kilku lat gmina Ostrowiec co roku przekazuję tę samą kwotę, niemal 300 tysięcy złotych na wykonanie prac projektowych dla miejskiego odcinka tej drogi. Co roku w grudniu pieniądze są miastu zwracane, ponieważ prace nad remontem drogi nie postępują.

Miasto może wykonać jeszcze jeden ważny krok w celu przyspieszenia remontu, uważa radny PiS Mateusz Czeremcha. Wraz z całym klubem Prawa i Sprawiedliwości podczas sesji przedstawił projekt uchwały, który nie wszedł do porządku obrad i będzie prawdopodobnie dyskutowany na kolejnej sesji. A przygotowany projekt dotyczył nieodpłatnego przekazania na rzecz województwa świętokrzyskiego nieruchomości gminnych, które będą zajęte na potrzeby budowy drogi. Radny mówi, że koszt inwestycji jest wstępnie oszacowany na 50 mln zł.

- Te grunty, które są zajęte pod drogę 754 nie stanowią wartości gospodarczej, są to grunty w sąsiedztwie dzisiejszej drogi, nie mogą być tak naprawdę zagospodarowane, a gmina nie straci żadnych przychodów - mówi Mateusz Czeremcha.

Radny zwraca także uwagę na to, że taki krok postawi inwestycję w Ostrowcu wyżej na liście urzędu marszałkowskiego. Istotna jest też sprawa odszkodowania w momencie, gdy inwestycja wkroczy na miejskie nieruchomości po decyzji wojewody. Z informacji radnego wynika, że magistrat wycenił je na 16 mln zł.

- Samorząd województwa wystąpił do wojewody o wydanie decyzji ZRID-owskiej , czyli wywłaszczenia tych nieruchomości. Jeśli decyzja stanie się prawomocna, grunty będą należały do samorządu, a gminie należy się odszkodowanie - wyjaśnia Mateusz Czeremcha.

Prezydent Jarosław Górczyński zapytany o ocenę takiego projektu uchwały nie odpowiada wprost.

- Jestem po dwóch spotkaniach konkretnych i oczekuję konkretnej informacji na czym stoi Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich - mówi Jarosław Górczyński.

Podkreśla także, że ta droga i remont to zadanie wojewódzkiej instytucji. Do pomysłu bezpłatnego przekazania nieruchomości się nie odnosi.

Mateusz Czeremcha uważa, że jeśli radni nie poprą tej uchwały na kolejnej sesji, zasadnym będzie pytanie o czyj interes właściwie chodzi.

Przeznaczony do remontu odcinek drogi wojewódzkiej nr 754 przebiega głównymi ulicami miasta Ostrowca Świętokrzyskiego: Aleją 3 Maja od ronda Powstańców Styczniowych, ulicami Okólną, Denkowską i Radwana.

Planowane jest całkowite wyburzenie mostu im. Księdza Popiela nad Kamienną i wybudowanie nowego.

Reklama