RADIO GDAŃSK. Jest decyzja w sprawie zawieszenia finansowania projektu Ostrołęka C przez Grupę Energa i Eneę SA

Data publikacji: 14.02.2020 10:46
Kategoria: Wiadomości z kraju /Źródło: Radio Gdańsk

 
Fot. Robert Szumielewicz / Radio Kielce

Grupa Energa i Enea SA zawieszają finansowanie projektu elektrowni w Ostrołęce. W przesłanym do mediów oświadczeniu spółka Skarbu Państwa tłumaczy, że istotnymi okolicznościami, znacząco wpływającymi na decyzję o zawieszeniu finansowania projektu, są planowane zmiany polityki Unii Europejskiej w odniesieniu do sektora energii elektrycznej.

To wprowadzenie tzw. Zielonego Ładu, nowa polityka kredytowa Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) wobec sektora elektroenergetycznego oraz publiczne wezwanie PKN Orlen na sprzedaż 100 procent akcji Energi.

- Strony porozumienia postanowiły zawiesić finansowanie budowy Ostrołęki C z uwagi na wystąpienie ważnych czynników otoczenia rynkowego w połączeniu z trudnością pozyskania zewnętrznego finansowania. Zmienne warunki wymagają przeprowadzenia szeregu dalszych analiz, w tym parametrów technicznych oraz ekonomicznych - czytamy w oświadczeniu.

W maju 2019 r. Enea zawarła porozumienie z Energą w sprawie finansowania projektu budowy nowego bloku węglowego - planowanej elektrowni Ostrołęka C w Ostrołęce.

Reklama