Przyspieszyło wydatkowanie funduszy unijnych w Świętokrzyskiem

Data publikacji: 14.02.2020 16:42
Autor: Izabela Mortas / Kategoria: Wiadomości z regionu

 
03.07.2019 / Fot. Magdalena Blicharska / Radio Kielce

Coraz lepszy wynik województwa świętokrzyskiego w wydatkowaniu funduszy unijnych. Region znalazł się na 10 pozycji w kraju, co oznacza najlepszy rezultat od lat.

Pierwszy miesiąc 2020 roku okazał się owocny pod względem liczby zawartych umów na realizację projektów dotowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Największa z nich, na ponad 41 mln zł unijnego dofinansowania, została zawarta z gminą Starachowice na realizację projektu poprawy komunikacji publicznej. 

W tym roku podpisano też dziewięć umów na łączną kwotę 28 mln zł na projekty związane z termomodernizacją i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Z kolei 12 mln zł to suma, jaką otrzymali świętokrzyscy przedsiębiorcy na wdrażanie innowacji w swoich firmach. Podpisano też 20 umów na działania związane z opieką medyczną nad osobami starszymi, profilaktyką zdrowotną oraz rozwojem szkolnictwa zawodowego, a także kilka umów na rewitalizację miast i wsi w regionie.

- Systematycznie poprawiamy naszą pozycję na mapie regionów. Trend jest rosnący, choć zdarzają nam się miesiące słabsze - mówi Jacek Sułek, dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

- W dalszym stopniu musimy przyśpieszać wydatkowanie środków tak, by uniknąć kumulacji płatności w ostatnich latach realizacji programu - komentuje.

Reklama