1939 Bój o Kielce

Data publikacji: 02.09.2021 06:55
Kategoria: Patronaty

W dniu 4 września 2021 r. Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej 4. Pułku Piechoty Legionów w Kielcach organizuje ceremonię odsłonięcia tablicy pamiątkowej, poświęconej płk. Wacławowi Wilniewczycowi – przedwojennemu dowódcy 74. Górnośląskiego Pułku Piechoty z Lublińca oraz podległym mu żołnierzom i funkcjonariuszom różnych formacji i jednostek oraz ludności cywilnej, a także harcerzom, którzy pod jego komendą stoczyli przy Kadzielni całodzienny bój o Kielce dnia 5 września 1939 r.

Efektem heroicznych walk o miasto były akty zemsty na ludności cywilnej oraz jeńcach Wojska Polskiego. Fundatorem orła wojskowego i Krzyża Walecznych, które są elementem upamiętnienia jest Instytut Pamięci Narodowej. 

Z historią obrony Kielc wiąże się bohaterska postawa błogosławionego Ks. Józefa Pawłowskiego, który pomimo zakazu i grożącej mu kary śmierci zorganizował pochówek zmarłych i poległych cywilów oraz żołnierzy Wojska Polskiego na Cmentarzu Nowym w Kielcach. Bł. Ks. Pawłowski znany był z pomocy Żydom oraz Polakom w czasie okupacji, za co m.in. został zamęczony w styczniu 1942 w obozie koncentracyjnym Dachau. 

Walki o Kielce trwały przez cały 5 września i zakończyły nocnym kontratakiem z okolic Szydłówka, w czasie którego Polacy dokonali spustoszenia w szeregach Wehrmachtu docierając do Rynku, a następnie wycofali się w kierunku na Masłów. Wśród obrońców byli żołnierze różnych jednostek jak Krakowskiej Brygady Kawalerii, 74. Górnośląskiego Pułku Piechoty z Lublińca, 7. Pułku Artylerii Lekkiej i 27. Pułku Piechoty z Częstochowy, 25. Pułku Piechoty z Piotrkowa Trybunalskiego oraz rezerwiści ze 154. Rezerwowego Pułku Piechoty, formowanego w koszarach na Bukówce w Kielcach.

Wspomniane koszary 4 P.P. Leg. na Bukówce wkrótce służyły Niemcom jako doraźny obóz jeniecki, w którym trzymani byli m.in. bohaterowie walk pod Kockiem.

Wydarzeniu 4 września 2021 r. towarzyszyć będzie piknik historyczny w ramach którego odbędzie się IX edycja Lauru Centralnego Okręgu Przemysłowego. Wśród uczestników są muzea z Kielc, regionu Świętokrzyskiego i Piotrkowa Trybunalskiego, grupy rekonstrukcyjne oraz służby mundurowe. Eksponowany będzie historyczny sprzęt m.in. broń i wyposażenie używane przez żołnierzy Wojska Polskiego, funkcjonariuszy Policji Państwowej i Straży Granicznej. Miejscem pikniku będzie skwer Edmunda Niziurskiego przy Kadzielni, w miejscu ww. boju o miasto.

W niedzielę 5 września minie kolejna rocznica krwawych walk o Kielce.

Reklama