40 lat NSZZ „Solidarność”. Waldemar Bartosz o utworzeniu związku

Data publikacji: 29.06.2020 12:39
Autor: Marcin Przemirski / Kategoria: Wiadomości z regionu
Kazimierza Wielka. Odsłonięcie tablicy „Solidarności” na bramie byłej Cukrowni Łubna. Na zdjęciu: Waldemar Bartosz - przewodniczący Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”

Kazimierza Wielka. Odsłonięcie tablicy „Solidarności” na bramie byłej Cukrowni Łubna. Na zdjęciu: Waldemar Bartosz - przewodniczący Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”
30.08.2019 / Fot. Marta Gajda / Radio Kielce

W tym roku mija 40 lat od utworzenia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” - w Radiu Kielce zaczynamy nowy cykl. Przez całe wakacje, w poniedziałki, będziemy przypominać najważniejsze wydarzenia i postacie świętokrzyskiej Solidarności. Od momentu utworzenia do wyborów w 1989 roku.

Dziś o tym, czym było dla opozycji utworzenie Solidarności opowiada Waldemar Bartosz, przewodniczący Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”.

 

 

WALDEMAR BARTOSZ

Urodził się 17 stycznia 1954 roku w Snochowicach k. Kielc. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej (1978). W latach 1978-1983 studia doktoranckie na KUL z psychologii społecznej.
Od 1979 do 1981 i od 1983 do 1989 roku pracownik Poradni Wychowawczo-Zawodowej w Jędrzejowie. W latach 1977-1980 współpracownik KOR, następnie KSS KOR.
Od IX 1980 r. w „S”; przewodniczący Koła w PWZ; wiceprzewodniczący KZ Pracowników Oświaty i Wychowania w Jędrzejowie. W latach 1980-1981 wiceprzewodniczący, następnie przewodniczący Terenowej Komisji Koordynacyjnej tamże; w VI-VII 1981 r. delegat na I WZD Regionu Świętokrzyskiego, członek Prezydium ZR, IX/X 1981 r. delegat na I KZD.
13 XII 1981 r. internowany w Ośrodku Odosobnienia w Kielcach-Piaskach, zwolniony 18 V 1982 r.. 6 VI 1982 uczestnik ingresu bp. Mieczysława Jaworskiego w bazylice katedralnej Wniebowzięcia NMP w Kielcach w grupie zwolnionych z internowania zgromadzonych pod transparentem „S”. 8 VI 1982 r. ponownie internowany (z kilkunastoma uczestnikami ingresu) w Ośrodku Odosobnienia w Kielcach-Piaskach (13-22 VI uczestnik głodówki), Załężu k. Rzeszowa, Nowym Łupkowie. Zwolniony 18 X 1982 r. W latach 1983-1987 współpracownik kieleckiego KOS, od 1988 do 1989 w RKW „S” Regionu Świętokrzyskiego. 12 VI 1985 r. orzeczeniem kolegium ds. wykroczeń skazany na trzy miesiące aresztu z zamianą na grzywnę za udział w manifestacji przed Sądem Rejonowym w Jędrzejowie podczas procesu ks. Marka Łabudy i ks. Andrzeja Wilczyńskiego. Przetrzymywany w AŚ w Pińczowie, po wpłaceniu grzywny zwolniony.
W 1989 roku współorganizator Obywatelskiego Komitetu Odbudowy „S” w Jędrzejowie, gdzie był przewodniczącym KO „S”, a jednocześnie członkiem KO „S” Regionu Świętokrzyskiego. Od V 1989 r. członek Prezydium Tymczasowego ZR, od XII 1989 r. delegat na kolejne WZD, przewodniczący ZR, od IV 1990 r. delegat na kolejne KZD, członek KK, w latach 1990-1991 członek Prezydium KK. Od 1991 do 1993 poseł RP z listy „S”. W latach 1997-2001 poseł RP z listy AWS. W XII 1997 r. współzałożyciel RS AWS. W latach 1994-1999 przedstawiciel „S” w Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych. Od VI 1997 r. wiceprezes Stowarzyszenia Region Jędrzejowski, od 2007 r. prezes Fundacji Dla Dobra Wspólnego.

Reklama