Aktywna jednostka wojskowa stanie się zabytkiem?

Data publikacji: 14.05.2021 15:44
Autor: Marcin Marszałek / Kategoria: Strefa munduru
Wręczenie broni elewom w Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach

Wręczenie broni elewom w Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach
Kielce. 13.05.2019 / Fot. Marzena Mąkosa / Radio Kielce

Siedziba Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach może stać się zabytkiem. Świętokrzyski wojewódzki konserwator zabytków w Kielcach Anna Żak zawiadomiła o wszczęciu postępowania, które może doprowadzić do wpisania jednostki i otaczających ją budynków przy ulicy Wojska Polskiego do rejestru zabytków.

Co ciekawe, żołnierze nie zostali o tym poinformowani.

Zabytkami miałyby stać się m.in. budynek sztabu, biuro przepustek, ale także sala sportowa, stołówka i kuchnia. Rozpoczęcie procedury oznacza, że w budynkach nie można wykonywać żadnych zmian, ani prac remontowych. Jak mówi por. Ewa Kózka z Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach, dowództwo jednostki nie zostało poinformowane o wszczęciu postępowania. Nikt ze strony wojska nie występował też do wojewódzkiego konserwatora zabytków z taką inicjatywą.

Por. Ewa Kózka uważa jednak, że procedura nie powinna utrudnić dotychczasowego sposobu funkcjonowania jednostki.

- Nie występowaliśmy z takim wnioskiem. Jest to postępowanie wszczęte z urzędu przez wojewódzkiego konserwatora zabytków, który ma prawo do rozpoczęcia takie procedury - wyjaśnia por. Ewa Kózka.

Oprócz CPdMZ, na liście zabytków miałby się znaleźć budynki, w których znajdują się obecnie m.in. Wojewódzki Sztab Wojskowy, Wojskowe Biuro Emerytalne, budynki mieszkalne usytuowane wzdłuż ul. Wojska Polskiego, czy też dawny dom dowódcy jednostki, w którym w przeszłości funkcjonowało przedszkole.

Procedura ma potrwać do listopada tego roku.

Reklama