Będzie spis powszechny. Poszukiwani rachmistrze

Data publikacji: 30.01.2021 11:00 / Data aktualizacji: 01.02.2021 05:50
Autor: Marcin Przemirski / Kategoria: Wiadomości z regionu
Wojewódzki Urząd Statystyczny w Kielcach

Wojewódzki Urząd Statystyczny w Kielcach
Fot. Jarosław Kubalski / Radio Kielce

Dziś (poniedziałek) rozpoczynają się zapisy na rachmistrzów w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań. Wielkie liczenie Polaków zacznie się 1 kwietnia. W tegorocznym spisie zostaną zebrane podstawowe dane demograficzne, obejmujące m.in.: adres, poziom wykształcenia, niepełnosprawność, a także aktywność ekonomiczną mieszkańców. Zbierane będą też dane o gospodarstwie domowym, czy relacje rodzinne.

W naszym regionie potrzebnych będzie 511 rachmistrzów. Dr Agnieszka Piotrowska-Piątek, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Kielcach informuje, że kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać szereg warunków.

- Musi mieć ukończone 18 lat, cieszyć się nieposzlakowaną opinią, posiadać co najmniej średnie wykształcenie, posiadać obywatelstwo polskie, posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie, nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe - wymienia.

Każdy kandydat będzie musiał przejść kilkuetapowe szkolenie. Po złożeniu oferty do urzędu gminy lub urzędu miasta otrzyma materiały dotyczące podstaw prawnych i metodologii spisu. Następnie weźmie udział w jednodniowym internetowym szkoleniu, po którym będzie musiał zdać egzamin. Wojewódzki Urząd Statystyczny zatrudni osoby, które otrzymają najlepsze wyniki. Pod uwagę będą brani kandydaci, którzy otrzymają minimum 60 proc. odpowiedzi pozytywnych.

Wojewódzki Urząd Statystyczny liczy, że większość Polaków spisze się samodzielnie za pomocą formularza internetowego. Pozostałym pomogą w tym rachmistrze. Spis będą przeprowadzać przede wszystkim w formie wywiadu telefonicznego, a do niewielkiej części Polaków dotrą osobiście.

Nabór na rachmistrzów spisowych potrwa do 9 lutego. Rachmistrze, którzy będą odwiedzać mieszkania i zbierać dane metodą wywiadu bezpośredniego, otrzymają 7 zł brutto za każdą spisaną osobę.

Pierwszy Powszechny Spis Ludności w odrodzonej Polsce odbył się 100 lat temu, 30 września 1921 roku. Wykazał, że Polska liczyła wtedy dokładnie 25 694 700 obywateli.

Podobne wiadomości
adv adv
Wiadomości
Reklama