Bezpartyjni i Niezależni proponują „dekalog dla Korony Kielce”

Data publikacji: 12.08.2020 19:36
Autor: Michał Kita / Kategoria: Wiadomości z regionu
12.08.2020 Kielce. Konferencja prasowa. Na zdjęciu od lewej: Katarzyna Suchańska - kielecka radna, Kamil Suchański - przewodniczący kieleckiej rady miasta z klubu Bezpartyjni i Niezależni, Joanna Winiarska - kielecka radna

12.08.2020 Kielce. Konferencja prasowa. Na zdjęciu od lewej: Katarzyna Suchańska - kielecka radna, Kamil Suchański - przewodniczący kieleckiej rady miasta z klubu Bezpartyjni i Niezależni, Joanna Winiarska - kielecka radna
Fot. Jarosław Kubalski / Radio Kielce

Wprowadzenie spółki Korona S.A. na giełdę, zwiększenie liczby członków rady nadzorczej z trzech do pięciu osób, czy powołanie prezesa zarządu spółki w ramach otwartego konkursu z udziałem firmy zewnętrznej - to tylko niektóre pomysły radnych klubu Bezpartyjni i Niezależni na poprawę funkcjonowania Korony Kielce.

Zdaniem radnych, po tym jak w najbliższym czasie 100 proc. akcji klubu trafi w ręce miasta, niezbędna jest optymalizacja kosztów prowadzenia działalności przez miejską spółkę. 

Jak informuje Kamil Suchański, przewodniczący kieleckiej rady miasta z klubu Bezpartyjni i Niezależni, przedstawione propozycje to swego rodzaju „dekalog” mający usprawnić funkcjonowanie spółki, która musi działać w sposób jawny, przejrzysty i transparentny.

- Proponujemy między innymi, aby trener klubu był jednocześnie dyrektorem sportowym. Chodzi o to, aby osoba odpowiadająca na co dzień za wyniki sportowe posiadała większe kompetencje, miała większe umocowanie w strukturach spółki. Kolejną propozycją jest powołanie jednoosobowego zarządu klubu z obowiązkiem zatwierdzania istotnych kontraktów przez radę nadzorczą. To spowoduje oszczędność dla finansów spółki. Do rozważenia jest także, aby w niedalekiej przyszłości dyrektor sportowy został również drugim członkiem zarządu - dodaje.

Kami Suchański zaznacza, że kolejną propozycją zmiany jest poszerzenie rady nadzorczej z trzech do pięciu osób.

- Chcemy, aby tak, jak dotychczas członkowie rady pełnili swoje funkcje społecznie. Przy czym, dwóch przedstawicieli do rady delegowaliby dwaj najwięksi sponsorzy klubu. Ponadto, po jednym przedstawicielu w radzie nadzorczej rekomendowałby prezydent Kielc, rada miasta, a także stowarzyszenie kibiców - wyjaśnia.

Wśród pozostałych propozycji na poprawę funkcjonowania Korony Kielce jest realizacja zrównoważonego budżetu klubu, wprowadzenie Korony na giełdę, co byłoby dodatkowym aspektem promocyjnym, czy uzależnienie od wyników sportowych przekazywanej wysokości kwoty, jaką klub będzie otrzymywał od miasta z tytułu promocji poprzez sport.

Lista propozycji opracowanych przez klub radnych klubu Bezpartyjni i Niezależni

1.Trener jednocześnie dyrektorem sportowym - dodatkowe kompetencje dla człowieka odpowiadającego na co dzień́ za wyniki sportowe przy większym umocowaniu go w strukturach spółki.

2.Jednoosobowy zarząd klubu z obowiązkiem zatwierdzania istotnych kontraktów przez radę nadzorczą - oszczędność́ dla finansów spółki i odpowiedzialność́ przypisana do konkretnej osoby; do rozważania, aby w niedalekiej przyszłości dyrektor sportowy został również drugim członkiem zarządu.

3. Społeczna pięcioosobowa rada nadzorcza - dwóch przedstawicieli z rekomendacji największych sponsorów, jeden przedstawiciel z rekomendacji Rady Miasta Kielce, jeden przedstawiciel bezpośrednio wskazany przez prezydenta i jeden przedstawiciel z rekomendacji stowarzyszenia kibiców - docenienie roli sponsorów, którzy biorą̨ na siebie dużą̨ część ciężaru finansowego dotyczącego funkcjonowania klubu, zagwarantowanie sponsorom pełnego wglądu do polityki finansowej spółki, możliwość korzystania przez spółkę z biznesowych kompetencji i doświadczeń przedstawicieli sponsorów.- przedstawiciele rady miasta i prezydenta - strażnicy interesu miasta, którzy będą na bieżąco współdziałać i informować radnych oraz opinię publiczną o tematach związanych z działalnością spółki.- przedstawiciel kibiców - czynnik społeczny, zaangażowanie strony społecznej w działalność́ na rzecz klubu; rzecznik środowiska najbardziej oddanego klubowi; to sygnał, że miasto traktuje kibiców podmiotowo, docenia ich rolę i wkład w rozwój Korony; bez kibiców klub jest jak kościół bez wiernych.

4. Nie później niż po dwóch miesiącach od formalnego przejęcia klubu przez miasto Kielce zorganizowanie przez radę nadzorczą otwartego konkursu na prezesa zarządu spółki z udziałem firmy zewnętrznej - element programu Bezpartyjnych i Niezależnych; konieczność́ ściągnięcia najlepszego menedżera z rynku, który zadba zarówno o wyniki sportowe, jak i finansowe klubu.

5. Planowanie i realizacja zrównoważonego budżetu klubu na sezon 2020-2021 oraz następne budżet na poziomie 12 mln złotych w bieżącym sezonie powinien pozwolić na walkę o najwyższe cele sportowe, gdyż będzie jednym z największych spośród klubów 1 ligi; jeśli zajdzie taka konieczność, należy sięgać po inne sposoby zdobywania środków przez klub, na przykład poprzez organizację społecznych zbiórek pieniędzy.

6. Cele dla nowego zarządu - pierwsza kadencja zarządu upływa na koniec sezonu 2021-2022; warunkiem przedłużenia mandatu na kolejną kadencję dla członków nowego zarządu są awans do ekstraklasy i realizacja polityki zrównoważonego budżetu.

7. Szeroka akcja promocyjna dotycząca sprzedaży karnetów, w tym specjalne zniżki lojalnościowe dla tych kibiców, którzy od wielu sezonów wykupują karnety.

8. W przypadku braku nowego inwestora strategicznego dokonanie emisji minimum 10 proc. akcji za cenę minimum 1 mln złotych.

9. Wprowadzenie Korony na giełdę̨ - dodatkowy aspekt promocyjny i milowy, krok ku profesjonalizacji biznesu; do potencjalnych inwestorów dotrze sygnał, że Korona to biznes, w który warto zaangażować́ się̨ finansowo.

10. Umowa z miastem Kielce na promocję poprzez sport z wysokością̨ kwot uzależnionych od wyniku sportowego - element programu Bezpartyjnych i Niezależnych.

Reklama