Budowa obwodnicy Starachowic. Zapadła ważna decyzja

Data publikacji: 26.02.2021 17:29
Autor: Karol Żak / Kategoria: Wiadomości z regionu
Zdjęcie ilustracyjne

Zdjęcie ilustracyjne
Fot. Jarosław Kubalski / Radio Kielce

Kolejny krok w kierunku budowy obwodnicy Starachowic w ciągu drogi krajowej nr 42 wykonany. Jak informowaliśmy, inwestycja będzie realizowana w ramach rządowego programu budowy 100 obwodnic.

Kielecki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wybrał ofertę firmy Mosty Katowice w przetargu na wykonanie pierwszego etapu dokumentacji dla obwodnicy Starachowic. Komisja uznała za najkorzystniejszą tę opiewającą na 6,6 mln zł. Jednym z warunków podpisania umowy z wykonawcą będzie brak odwołań od decyzji komisji przetargowej.

Jak informuje Małgorzata Pawelec-Buras z kieleckiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, w ramach prac przygotowawczych opracowane zostaną warianty przebiegu obwodnicy Starachowic.

- Wyłoniony w postępowaniu wykonawca będzie miał za zadanie opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej, uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. A to wszystko w ciągu 37 miesięcy od podpisania umowy - zaznaczyła.

Jak dodała, wykonawca będzie miał także za zadanie przygotowanie materiałów potrzebnych do przetargu na realizację inwestycji w systemie „Projektuj i buduj” z udzielaniem odpowiedzi na pytania wykonawców w czasie tego postępowania. 

Małgorzata Pawelec-Buras przypomina, że podstawowym celem budowy obwodnicy Starachowic jest zwiększenie przepustowości i płynności ruchu tranzytowego w ciągu drogi krajowej nr 42, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i odciążenie układu komunikacyjnego miasta.

- Inwestycja poprawi komfort życia mieszkańców, przyczyni się do zmniejszenia emisji spalin i hałasu. Będzie łatwiej dostać się do ważnych ośrodków miejskich i obszarów istotnych dla rozwoju regionu, w tym Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice”. Nowa inwestycja ułatwi podróżowanie pomiędzy Skarżyskiem-Kamienną a Ostrowcem Świętokrzyskim - podkreśliła.

Obwodnica Starachowic będzie stanowiła nowy ciąg drogi krajowej nr 42 wraz z realizowaną obwodnicą Wąchocka, co poprawi skomunikowanie ekspresowej „siódemki” z trasą krajową nr 9. 

Zakres inwestycji obejmuje budowę drogi klasy GP, czyli głównej o ruchu przyspieszonym, o długości około 14 km, obiektów i skrzyżowań umożliwiających powiązanie obwodnicy z istniejącymi drogami i ulicami miejskimi.

Reklama