Budżet marzeń, czy pogłębiający stagnację? Ostrowieccy radni przyjęli plan finansowy

Data publikacji: 30.12.2020 18:52
Autor: Emilia Sitarska / Kategoria: Wiadomości z regionu
30.12.2020. Ostrowiec Św. Zdalna sesja budżetowa

30.12.2020. Ostrowiec Św. Zdalna sesja budżetowa
Fot. Urząd Miasta Ostrowiec / screen

Zagorzała dyskusja toczyła się podczas sesji rady miasta w Ostrowcu Św. nad punktem odnoszącym się do budżetu miasta na przyszły rok. Merytoryczne kwestie przerywane były jednak dygresjami dotyczącymi krytyki rządu lub wyroku uniewinniającego prezydenta miasta.

Dla radnych skupionych wokół Jarosława Górczyńskiego nowy plan finansowy, to budżet marzeń, motywujący, bardzo dobry. Według radnych Prawa i Sprawiedliwości nie spełnia oczekiwań.  
Prezydent Jarosław Górczyński stwierdził, że budżet jest ambitny.

- Kompleksowy program, obejmujący praktycznie wszystkie obszary działalności gminy. Począwszy od transportu miejskiego, dróg, terenów inwestycyjnych, rewitalizacji terenów zdegradowanych, oświaty, aż po obiekty kultury i mieszkalnictwo - mówił włodarz miasta i dodał, że znacząco te plany wpłyną na życie mieszkańców.

Projekt skrytykowali radni klubu Prawa i Sprawiedliwości, którzy ostatecznie zagłosowali przeciw. Przewodniczący klubu Dariusz Kaszuba zauważył, że środki z Funduszu Inicjatyw Lokalnych w kwocie prawie 5,5 mln złotych realnie wpiszą się w przyszłoroczny budżet miasta.

- Planowane są do wydatkowania np. 1,5 mln zł na przedłużenie ulicy Rzeczki, czyli budowę odcinka od ulicy Milewskiego do Bałtowskiej, podobnie 1,5 mln zł na budowę odcinka od ulicy Furmańskiej do Chrzanowskiego, a ponad 2 mln zł na remont kina Etiuda i tworzenie Centrum Tradycji Hutnictwa - wymieniał Dariusz Kaszuba.

Radni PiS wytknęli prezydentowi brak planów utworzenia żłobka. Do tej pory funkcjonują tylko dwa prywatne podmioty. Wyrazili też żal, że nie podjęto dyskusji na temat budowy mostu, która mogłaby uzyskać 80 proc. wsparcia z budżetu państwa.

Wiceprzewodniczący klubu PiS Mateusz Czeremcha uważa, że budżet nie odpowiada wymaganiom krajowym, czy na poziomie ogólnoeuropejskim. Wskazywał tu m.in. kwestie dbania o czystość powietrza.

- Ten budżet przyczyni się do: narastającego odpływu tysięcy mieszkańców i braku perspektyw dla absolwentów. Rok 2021 będzie kolejnym rokiem ze smogiem w okresie grzewczym, bez należytego wsparcia ze strony gminy w zakresie ochrony zdrowia mieszkańców - twierdzi Mateusz Czeremcha.

Przewodniczący klubu KWW Jarosława Górczyńskiego, Mariusz Łata z kolei zauważył, że działania proekologiczne są i będą wdrażane.

- Środki z funduszy europejskich będą przeznaczone na ekologiczny transport miejski, który również przyczyni się do poprawy jakości powietrza. Prowadzona jest bardzo silna polityka, aby mieszkańcy podłączali się do sieci miejskiej energetyki. Uważam to za duży sukces - dodaje Mariusz Łata.

Jak poinformował prezydent Jarosław Górczyński, w przyszłym roku dochody będą niższe od wydatków o ok. 5,5 mln zł. To wartość środków pochodzących z funduszu przeciwdziałania COVID-19.

Projekt budżetu przyjęto 17 głosami za i 4 przeciw.

Reklama