Chcą wspólnie walczyć o pieniądze

Data publikacji: 13.10.2021 14:49
Autor: Grażyna Szlęzak-Wójcik / Kategoria: Wiadomości z regionu
13.10.2021. Sandomierz. Miejski Obszar Funkcjonalny - spotkanie w sandomierskim ratuszu

13.10.2021. Sandomierz. Miejski Obszar Funkcjonalny - spotkanie w sandomierskim ratuszu
Fot. Grażyna Szlęzak-Wójcik / Radio Kielce

5 gmin z powiatu sandomierskiego, tworzących Miejski Obszar Funkcjonalny będzie mieć wspólną strategię rozwoju, która ma ułatwić zdobywanie zewnętrznych funduszy na realizację projektów, służących rozwojowi. Samorządowcy spotkali się w środę (13 października) z firmą, która opracuje plan rozwoju.

Zdaniem wójta Dwikóz Marka Łukaszka, gminy powinny tworzyć związek podobny do aglomeracji, który działać będzie dla wspólnego dobra, bez konkurowania. Ta współpraca, zdaniem wójta oprócz turystyki powinna zawierać także rozwój przetwórstwa, z uwzględnieniem potencjału sadowniczego. W przyszłości można byłoby opracować kilka wiodących produktów sandomierskich. To również szansa na rozwój komunikacji pomiędzy Sandomierzem, a sąsiednimi gminami, czy wspólnej sieci internetowej.

Wójt Wilczyc Robert Paluch uważa, że podmiejskie gminy mogą stanowić uzupełnienie oferty turystycznej dla odwiedzających Sandomierz. W Wilczycach jest np. stanowisko archeologiczne sprzed 15 tys. lat, które można wykorzystać do utworzenia wioski prehistorycznej. Dodatkowym atutem gminy są gospodarstwa agroturystyczne, w których osoby zainteresowane zabytkami archeologicznym i Doliną Opatówki mogłyby się zatrzymać na noclegi.

Gmina Samborzec chce postawić na poprawę infrastruktury, czyli remonty dróg oraz budowę kanalizacji i przydomowych oczyszczalni ścieków - poinformowała Ewa Drzazga, zastępca wójta.

Burmistrz Marcin Marzec informuje, że we wszystkich gminach wchodzących w skład Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego przeprowadzone zostaną teraz konsultacje, dotyczące oczekiwań i kierunków wspólnych działań. Wynajęta firma przygotowuje wstępną koncepcję strategii oraz propozycje wniosków do złożenia w Regionalnym Programie Operacyjnym. - Strategia wprost będzie mówić o tym, z których programów i z jakich pieniędzy możemy skorzystać, aby rozwijać nasze gminy - dodał burmistrz.

Firma, która opracuje strategię dla sandomierskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego została wyłoniona w drodze przetargu. Dokument powstanie w ciągu kilku miesięcy. W skład Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego wchodzą: Sandomierz, Dwikozy, Obrazów, Wilczyce i Samborzec. 

Reklama