Do pińczowskiego muzeum trafił cenny eksponat

Data publikacji: 21.09.2021 21:49
Autor: Marta Gajda-Kruk / Kategoria: Wiadomości z regionu
21.09.2021. Pińczów. Przekazanie XVIII-wiecznego starodruku do zbiorów Muzeum Regionalnego. Na zdjęciu (od lewej): Krzysztof Myśliński z Muzeum Historii Kielc i Justyna Dziadek - dyrektor muzeum

21.09.2021. Pińczów. Przekazanie XVIII-wiecznego starodruku do zbiorów Muzeum Regionalnego. Na zdjęciu (od lewej): Krzysztof Myśliński z Muzeum Historii Kielc i Justyna Dziadek - dyrektor muzeum
Fot. Marta Gajda-Kruk / Radio Kielce

Do zbiorów Muzeum Regionalnego w Pińczowie trafił XVIII-wieczny starodruk. Krzysztof Myśliński, reprezentujący Muzeum Historii Kielc, uroczyście przekazał eksponat do placówki jako prezent z okazji 593. rocznicy lokacji Pińczowa.

Eksponat został umieszczony w gablocie muzeum na wystawie stałej, która dotyczy historii miasta.

- To nie lada eksponat, i choć to druk wenecki, wydrukowany w 1776 roku i powleczony skórą, to związany stricte z historią Pińczowa - podkreśla Justyna Dziadek, dyrektor muzeum.

- Tutaj przebywał do 1819 roku. Przechowywany był w bibliotece Ojców Franciszkanów Reformatów na Mirowie, czyli w klasztorze w Pińczowie. Co najciekawsze i najcenniejsze, w starodruku zachowała się nota proweniencyjna w języku łacińskim, gdzie dokładnie i odręcznie zapisano, że ten starodruk niegdyś w tej bibliotece się znajdował - zaznaczyła.

21.09.2021. Pińczów. Przekazanie XVIII-wiecznego starodruku do zbiorów Muzeum Regionalnego. Na zdjęciu (od lewej): Krzysztof Myśliński z Muzeum Historii Kielc i Justyna Dziadek - dyrektor muzeumFot. Marta Gajda-Kruk / Radio Kielce

Starodruk to panegiryk - uroczysty tekst pochwalny na część świętych. Tom pierwszy autorstwa Wincentego Houdry - siedemnastowiecznego francuskiego jezuity, kaznodziei i teologa. Do biblioteki klasztoru podarował ją w 1780 roku gwardian Piotr Kisielowski.

Krzysztof Myśliński z przyjemnością przyjeżdża do Pińczowa. Jak zaznacza, to piękne miasto z niebanalną historią. Jej częścią jest klasztor reformatów, który w 1819 r. uległ kasacji. Jak mówi, druk trafił w ręce muzealne, lecz nie był w dobrym stanie.

- Podpleśniały, rozklejony. W zasadzie nikt go nie chciał. Nie trafił z Pińczowa, a z innego zacnego kościoła na Ponidziu. Tam znajdował się przez wiele lat. Niestety zawaliło się sklepienie skarbczyka kościoła i mnóstwo rzeczy uległo fizycznemu uszkodzeniu. Panie konserwatorki z muzeum uratowały ten druk - dodał.

Krzysztof Myśliński podkreślił, że przedmioty kultury powinny wracać, jeśli to możliwe tam skąd pochodzą, a najwłaściwszym miejscem jest Muzeum w Pińczowie, które jest spadkobiercą ponidziańskiej tradycji kulturowej i kulturalnej.

Beata Kita, zastępca burmistrza podkreśliła, że przekazany starodruk, będzie jednym z najstarszych zabytków w kolekcji zbiorów starych druków muzeum.

- To cenne uzupełnienie zbiorów i źródło wiedzy. Przede wszystkim jesteśmy wdzięczni za obdarzenie nas zaufaniem. Dzięki takim osobom możliwe jest wzbogacenie naszego lokalnego dziedzictwa i zachowanie go dla przyszłych pokoleń - dodała.

21.09.2021. Pińczów. Przekazanie XVIII-wiecznego starodruku do zbiorów Muzeum RegionalnegoFot. Marta Gajda-Kruk / Radio Kielce

"Tegoroczne uroczystości wzmocnią tożsamość miasta oraz dadzą kolejne możliwości dla rozwoju regionu. Blisko 600 lat to olbrzymi krok w rozkwicie pięknego regionu nad Nidą. Nasze miasto może poszczycić się pięknie zachowanymi zabytkami. Gdyby nie troska o nie, obecne pokolenia mogłyby tylko czytać o nich w książkach", napisał Zbigniew Koniusz, wojewoda świętokrzyski w specjalnym liście, który odczytał reprezentujący go radny Wiesław Opoka.

Dokładnie 21 września 1428 roku na zamku w Lublinie, Król Polski Władysław Jagiełło nadał prawa miejskie Pińczowowi. Oryginalny akt lokacji zachował się. Znajduje się w Muzeum Narodowym w Kielcach. Niestety, nie zachowała się pieczęć królewska. Z kolei z okazji 590-lecia lokacji Pińczowa, burmistrz miasta ufundował kopię aktu lokacji, którą możemy oglądać w gablocie w placówce. Obok w gablocie znajduje się pieczęć magistratu Pińczowa, podarowana przez Krzysztofa Polańskiego.

Reklama