Do trzech razy sztuka. RIO zatwierdza Wieloletnią Prognozę Finansową Kielc

Data publikacji: 25.02.2021 06:29
Kategoria: Wiadomości z regionu /Źródło: TVP3 Kielce
Kielce. Urząd miasta

Kielce. Urząd miasta
Fot. Radio Kielce

Za trzecim razem, po dwóch poprawkach, Regionalna Izba Obrachunkowa przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową przygotowaną przez miasto Kielce.

„Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach uznała ważność uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Kielc na lata 2021-2045, która została podjęta przez radę miasta na sesji 11 lutego 2021 roku, poprzez pozytywne zaopiniowanie planowanej kwoty długu miasta Kielce ujętej w WPF. Przedstawiona w WPF prognoza kwoty długu obejmuje zobowiązania zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia oraz podlegające spłacie w okresie objętym prognozą” – czytamy w komunikacie przesłanym przez Tomasza Porębskiego.

Przypomnijmy, że wcześniej Regionalna Izba Obrachunkowa dwukrotnie zakwestionowała WPF, co stawiało pod znakiem zapytania realizację budżetu miasta. Chodziło m.in. o zbyt optymistyczne założenia dotyczące sprzedaży przez miasto gruntów w Obicach i pokrycia miejskich zobowiązań. Za każdy razem miasto przygotowywało poprawkę do WPF. Ta ostatnia, w której miasto zaproponowało wydłużenie terminu sprzedaży terenów w Obicach do końca 2025 roku i zaciągnięcie kredytu na pokrycie części zobowiązań, które miały zostać spłacone po sprzedaży gruntów - okazała się dla RIO wystarczająca.

Reklama