Drugi dzień Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Kanonistów Polskich

Data publikacji: 10.09.2021 13:47
Autor: Grażyna Szlęzak-Wójcik / Kategoria: Wiadomości z regionu
10.09.2021. Sandomierz. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Kanonistów. Na zdjęciu (od lewej): ks. dr Zbigniew Jaworski - wiceoficjał Sądu Metropolitalnego w Szczecinie, ks. dr hab. Andrzej Pastwa, prof. dr hab. Stanisław Leszek Stadniczeńko - Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie i ks. prof. dr hab. Zbigniew Janczewski - UKSW

10.09.2021. Sandomierz. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Kanonistów. Na zdjęciu (od lewej): ks. dr Zbigniew Jaworski - wiceoficjał Sądu Metropolitalnego w Szczecinie, ks. dr hab. Andrzej Pastwa, prof. dr hab. Stanisław Leszek Stadniczeńko - Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie i ks. prof. dr hab. Zbigniew Janczewski - UKSW
Fot. Grażyna Szlęzak-Wójcik / Radio Kielce

Relacje państwo - Kościół oraz problemy prawa małżeńskiego i rodzinnego - to najważniejsze tematy Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Kanonistów Polskich, która przez dwa dni odbywała się w Sandomierzu. Oprócz specjalistów prawa kościelnego w tym spotkaniu wzięli także udział prawnicy świeccy oraz naukowcy.

Ks. prof. Mirosław Sitarz z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego powiedział, że ważnym zadaniem jest uporządkowanie używanych pojęć, ponieważ chociaż wszyscy używamy języka polskiego, to jednak jest nieco inne rozumienie tych samych słów.

- Mówi się np. o małżeństwie jednopłciowym - takiego nie ma, a niektórzy celowo mieszają te pojęcia wprowadzając mętlik słowny i mentalny oraz bałagan w ładzie moralnym i nie tylko - dodał ksiądz profesor.

Jego zdaniem, trzeba też zwrócić uwagę na respektowanie obowiązującego prawa. Jak zauważył, we współczesnym świecie, zarówno prawa Boże, jak i stanowione przez kompetentne organy państwowe i kościelne są coraz mniej szanowane i respektowane. Prawo jest po to, aby je przestrzegać - podkreślił.

Bp Ryszard Kasyna, przewodniczący Rady Prawnej Konferencji Episkopatu Polski stwierdził, że takie spotkania są potrzebne m.in. po to aby, uzgodnić pewne terminy i działania, by nie było niejasności. Jako przekład podał cmentarze. Kościół mówi, że jest to miejsce święte, a przepisy prawa cywilnego w zakresie cmentarzy dotykają przedsiębiorczości i konkurencji. Takich przykładów jest znacznie więcej, wymaga to szerszego spojrzenia i konsensusu - uważa hierarcha.

Podczas konferencji kanonistów Mikołaj Pawlak - rzecznik praw dziecka mówił o aktualnych problemach ochrony praw najmłodszych. Przedstawił wyniki swoich ostatnich badań naukowych, z których wynika, że dzieci odczuwają brak rodziców w ich życiu. Mimo, że podczas epidemii dzieci i rodzice częściej przebywali jednocześnie w domu to jednak realna ilość czasu spędzona przez dorosłych z dziećmi np. na rozmowie czy zabawie pozostawiała wiele do życzenia. Dzieci zwracały uwagę na to, że rodzice będąc w domu nie poświęcali im dużo więcej uwagi.

Z badań płynie wniosek, że uczniowie bardzo tęsknili za szkołą, aż 85 proc. badanych stwierdziło, że lubi swoich nauczycieli. Rzecznik dodał, że do końca grudnia opublikowany zostanie cały raport, aby można było z niego korzystać do podejmowania praktycznych przedsięwzięć w celu poprawienia jakości życia dzieci.

Ogólnopolska Konferencja Kanonistów Polskich obyła się z inicjatywy biskupa sandomierskiego Krzysztofa Nitkiewicza, który stwierdził, że widzi dużo dobrej woli ze strony sądów, prokurator i adwokatów, aby razem rozwiązywać ważne problemy. Z zachowaniem autonomii Kościoła i państwa możemy pomagać całemu społeczeństwu - zakończył biskup ordynariusz.

Konferencję zorganizowano w siedzibie Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu.

10.09.2021. Sandomierz. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Kanonistów. Na zdjęciu (od lewej): ks. dr hab. Andrzej Pastwa, prof. dr hab. Stanisław Leszek Stadniczeńko - Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie i ks. prof. dr hab. Zbigniew Janczewski - UKSWFot. Grażyna Szlęzak-Wójcik / Radio Kielce

Reklama