Dwóch żołnierzy AK ma swój obelisk w Miąsowej

Data publikacji: 13.09.2020 20:56
Autor: Ewa Pociejowska-Gawęda / Kategoria: Wiadomości z regionu
13.09.2020. Miąsowa. Odsłonięcie obelisku ku czci Zdzisława Gintera ps. Grom i Zdzisława Kajderowicza ps. Ryszard. Na zdjęciu (od lewej): Tomasz Chaja - wójt Sobkowa, Marek Godlewski -  regionalista i pracownik urzędu miejskiego w Jędrzejowie,  Paweł Faryna - starosta jędrzejowski, Marcin Piszczek - burmistrz Jędrzejowa, uczniowie z Miąsowej, Maria Barańska - wicestarosta jędrzejowski,  Michał Grzywacz,  Stanisław Grabalski

13.09.2020. Miąsowa. Odsłonięcie obelisku ku czci Zdzisława Gintera ps. Grom i Zdzisława Kajderowicza ps. Ryszard. Na zdjęciu (od lewej): Tomasz Chaja - wójt Sobkowa, Marek Godlewski - regionalista i pracownik urzędu miejskiego w Jędrzejowie, Paweł Faryna - starosta jędrzejowski, Marcin Piszczek - burmistrz Jędrzejowa, uczniowie z Miąsowej, Maria Barańska - wicestarosta jędrzejowski, Michał Grzywacz, Stanisław Grabalski
Fot. Ewa Pociejowska-Gawęda / Radio Kielce

Zdzisław Ginter ps. Grom i Zdzisław Kajderowicz ps. Ryszard, którzy polegli pod Miąsową w walce z żandarmerią niemiecką w 1943 roku zostali upamiętnieni obeliskiem wraz z pamiątkową tablicą. Obelisk stanął w Miąsowej tuż przy drodze w miejscu tego tragicznego wydarzenia.

Jak poinformował Marek Godlewski, regionalista i pracownik urzędu miejskiego w Jędrzejowie, 13 czerwca 1943 roku 7-osobowy patrol żołnierzy AK udał się z Jędrzejowa do miejscowości Brzegi, aby w tamtejszym urzędzie gminy zniszczyć dokumenty dotyczące obowiązkowych kontyngentów. Po drodze patrol został zaskoczony przez żandarmerię niemiecką. Zdzisław Ginter oraz Zdzisław Kajderowicz zginęli w walce.

Jak dodał, do dnia dzisiejszego akcja pod Miąsową nie została upamiętniona, dlatego postanowił wraz dwoma innymi regionalistami: Michałem Grzywaczem i Stanisławem Grabalskim, upamiętnić to miejsce.

- Pamięć o tych żołnierzach umarła wraz ze starszymi mieszkańcami Miąsowej. Dlatego powstała inicjatywa upamiętnienia tego wydarzenia obeliskiem i pamiątkową tablicą. Mamy nadzieję, że nasza akcja uświadomi młodym, że takie wydarzenia miały miejsce. Naszym obowiązkiem jest pamiętać o ludziach, którzy zginęli - podkreślił Marek Godlewski.

W uroczystości przy obelisku, która poprzedzona była msza świętą w kościele w Mnichowie. Obok mieszkańców Miąsowej wzięli udział m.in. przedstawiciele władz samorządowych, harcerze oraz uczniowie SP z Miąsowej i z Mnichowa.

Obelisk został poświęcony przez Wiesława Kitę, proboszcza parafii w Mnichowie, po czym złożono przy nim wiązanki kwiatów i zapalono znicze. Akt erekcyjny, jaki powstał na pamiątkę wydarzenia odczytał Tomasz Chaja, wójt gminy Sobków.

"Ponieważ pamięć ludzka bardzo szybko przemija, słusznym i chwalebnym jest zwyczaj utrwalania na piśmie ważnych zdarzeń. Aby pamięć o nich przekazać następnym pokoleniom. Niech na zawsze obelisk i tablica będzie dla kolejnych pokoleń symbolem głębokiego patriotyzmu i umiłowania Ojczyzny. Niniejszy dokument umieszczony w zalakowanej butelce ku pamięci potomnym schowany będzie pod kamiennym cokołem tablicy" - odczytał wójt Chaja.  

Zdzisław Kajderowicz ps. Ryszard był wśród żołnierzy którzy 31 maja 1943 roku brali udział w udanym zamachu na Helmuta Kappa w Jędrzejowie, czyli Konstantego Kapuścika, który sprawował funkcję tłumacza w placówce gestapo. Zdobył sławę krwawego mordercy powiatu jędrzejowskiego i włoszczowskiego.

Reklama