GDDKiA mówi: sprawdzam. Jak wygląda budowa obwodnic w regionie?

Data publikacji: 15.09.2021 12:18
Autor: Marek Orkisz / Kategoria: Wiadomości z regionu

 
Fot. Jarosław Kubalski / Radio Kielce

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podsumowała stan prac związany z budową 100 obwodnic. Trasy mają powstać do 2030 roku. Na budowę, rząd przeznaczy 28 mld zł. 13 obwodnic w tym obwodnica Wąchocka na trasie krajowej nr 42 jest w trakcie realizacji.

W województwie świętokrzyskim, w ramach rządowego programu, zrealizowane zostaną cztery inwestycje. Najbardziej zaawansowane są prace nad obwodnicą Wąchocka, która realizowana jest w systemie Projektuj i buduj. Od 2020 r. trwają prace przygotowawcze dla obwodnic Chmielnika i Osieka, a od tego roku dla obwodnicy Starachowic. Dzięki tym inwestycjom z czterech świętokrzyskich miast wyprowadzony zostanie ruch tranzytowy.

 

Obwodnica Wąchocka

W grudniu 2020 r. rozpoczęła się realizacja pierwszej w województwie świętokrzyskim inwestycji zapisanej w rządowym Programie budowy 100 obwodnic. Kontrakt na projekt i budowę obwodnicy Wąchocka w ciągu drogi krajowej nr 42, o wartości blisko 283,7 mln zł, zrealizowany zostanie do 2024 r. W tym roku wykonawca prowadzi prace związane z aktualizacją istniejącej dokumentacji projektowej i przygotowuje teren pod inwestycję. Przeprowadzone zostało m.in. rozpoznanie saperskie i wycinka drzew. W najbliższym czasie planowane są badania archeologiczne i przełożenia mediów.

Docelowo droga o długości ok. 11,7 km biec będzie nowym śladem od granicy Skarżyska-Kamiennej do granicy Starachowic, omijając miejscowość Parszów po stronie północnej i Wąchock po stronie południowej. Rozpoczęcie zasadniczych robót budowlanych planowane jest w przyszłym roku.

Dzięki inwestycji, ruch tranzytowy zostanie wyprowadzony z centrum Wąchocka, przez co poprawi się bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców miasta.

W ramach inwestycji planowane jest wybudowanie dwujezdniowej drogi klasy GP (główna ruchu przyspieszonego), czterech skrzyżowań i 11 obiektów inżynierskich. Powstaną też drogi dojazdowe, urządzenia ochrony środowiska (w tym ekrany akustyczne), infrastruktura dla pieszych i rowerzystów oraz systemy oświetlenia i odwodnienia. 

 

Obwodnica Chmielnika

W październiku 2020 r. GDDKiA podpisała umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla obwodnicy Chmielnika w ciągu dróg krajowych nr 73 i 78. W lipcu br. warianty przebiegu obwodnicy Chmielnika zostały zaprezentowane na spotkaniu informacyjnym z udziałem lokalnej społeczności.

Obwodnica Chmielnika jest planowana jako jednojezdniowa droga klasy GP (główna ruchu przyspieszonego), o długości ok. 6 km, omijająca miasto po zachodniej stronie. Podstawowym celem budowy obwodnicy Chmielnika jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście w ciągu dróg krajowych 73 i 78.

Droga krajowa nr 78 to ważne połączenie województwa świętokrzyskiego z aglomeracją śląską, natomiast droga krajowa nr 73 jest kluczową trasą łączącą Kielce z autostradą A4 i woj. podkarpackim.

 

Obwodnica Osieka

W listopadzie 2020 r. rozpoczęły się prace nad opracowaniem studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej dla obwodnicy Osieka w ciągu drogi krajowej nr 79. Dokumentacja ma być gotowa do 2023 r.

We wrześniu br. proponowane przez wykonawcę trzy warianty przebiegu obwodnicy zostały przedstawione mieszkańcom Osieka na spotkaniu informacyjnym. Ostatecznie wariant przebiegu drogi zostanie wskazany w decyzji środowiskowych uwarunkowaniach.

Obwodnica Osieka planowana jest po południowej stronie miasta jako jednojezdniowa droga klasy GP (główna ruchu przyspieszonego), o długości ok. 3 km. Osiek przez lata stanowił tzw. wąskie gardło na tej trasie - ostre zakręty uniemożliwiały sprawny i bezpieczny ruch drogowy. Nowa inwestycja ułatwi podróże pomiędzy Sandomierzem a Krakowem, poprawi też komfort życia mieszkańców Osieka.

 

Obwodnica Starachowic

W czerwcu br. rozpoczęły się prace nad przygotowaniem dokumentacji dla obwodnicy Starachowic w ciągu drogi krajowej nr 42. Wykonawca ma za zadanie opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej. Ten etap prac przygotowawczych zakończy się w 2024 r.

Planowana obwodnica Starachowic będzie drogą klasy GP (główna ruchu przyspieszonego), o długości ok. 14 km. Ułatwi podróże pomiędzy Skarżyskiem-Kamienną a Ostrowcem Świętokrzyskim i będzie stanowiła nowy spójny ciąg DK42 wraz z planowaną obwodnicą Wąchocka.

Powstaną skrzyżowania umożliwiające powiązanie nowej trasy z istniejącymi drogami, w tym z dojazdem do Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Reklama