GDDKiA szuka wykonawcy obwodnicy Starachowic

Data publikacji: 11.09.2020 15:40
Autor: Karol Żak / Kategoria: Wiadomości z regionu
Zdjęcie ilustracyjne

Zdjęcie ilustracyjne
Fot. Jarosław Kubalski / Radio Kielce

Kolejny krok w kierunku budowy obwodnicy Starachowic. Jak informuje Małgorzata Pawelec-Buras z kieleckiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, za kilka dni ogłoszony zostanie przetarg na prace przygotowawcze do budowy tej trasy. Powstanie ona w ramach programu budowy 100 obwodnic.

Jak dodała, podstawowym celem budowy obwodnicy Starachowic jest zwiększenie przepustowości i płynności ruchu tranzytowego w ciągu drogi krajowej nr 42, a także poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i odciążenie układu komunikacyjnego miasta.

- Wpłynie to na komfort życia mieszkańców, zmniejszenie emisji spalin i hałasu. Nastąpi poprawa dostępności ważnych ośrodków miejskich i obszarów istotnych dla rozwoju regionu w tym Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” - podkreśliła.

Nowa inwestycja ułatwi podróże pomiędzy Skarżyskiem-Kamienną, a Ostrowcem Świętokrzyskim. Będzie stanowiła nowy ciąg drogi krajowej nr 42 wraz z planowaną obwodnicą Wąchocka i poprawi skomunikowanie drogi ekspresowej S7 z drogą krajową nr 9.

Zakładany zakres inwestycji obejmuje budowę drogi klasy GP, czyli głównej o ruchu przyspieszonym o długości około 14 km, budowę węzła drogowego, skrzyżowań jednopoziomowych umożliwiających powiązanie obwodnicy z istniejącymi drogami i ulicami miejskimi. W ramach inwestycji planowana jest także budowa dodatkowych jezdni do obsługi przyległych terenów lub przebudowa innych dróg publicznych.

- Podczas budowy obwodnicy powstaną obiekty inżynierskie, m.in. estakady, wiadukty, mosty, przejścia dla zwierząt, przepusty, a także urządzenia ochrony środowiska oraz elementy bezpieczeństwa i organizacji ruchu drogowego, odwodnienia drogi, kanałów technologicznych, oświetlenia ulicznego i infrastruktury technicznej - dodała.

Warianty przebiegu obwodnicy Starachowic zostaną opracowane w ramach prac przygotowawczych. Wyłoniony w postępowaniu wykonawca będzie miał za zadanie opracowanie Studium-Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej, uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz przygotowanie materiałów potrzebnych do realizacji inwestycji w systemie „projektuj i buduj” z udzielaniem odpowiedzi na pytania wykonawców w czasie przetargu.

W ramach programu budowy 100 obwodnic w województwie świętokrzyskim powstaną cztery obwodnice: Wąchocka, Chmielnika, Osieka i Starachowic.

W ramach Programu budowy 100 obwodnic w województwie świętokrzyskim powstaną 4 obwodniceFot. GDDKiA Kielce

Reklama