Gmina Bałtów buduje kanalizację

Data publikacji: 22.02.2021 17:20
Autor: Emilia Sitarska / Kategoria: Wiadomości z regionu
22.02.2021. Bałtów. Podpisanie umowy na budowę kanalizacji w Okole. Na zdjęciu (od lewej): Zdzisław Mierzejewski – radny rady gminy z Okołu, Ryszard Gliwiński – prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, Kazimierz Czapka – prezes firmy Santex, poseł Agata Wojtyszek, Hubert Żądło – wójt gminy Bałtów, poseł Andrzej Kryj, Paweł Kudas – skarbnik gminy Bałtów, Henryk Cichocki – przewodniczący rady gminy w Bałtowie

22.02.2021. Bałtów. Podpisanie umowy na budowę kanalizacji w Okole. Na zdjęciu (od lewej): Zdzisław Mierzejewski – radny rady gminy z Okołu, Ryszard Gliwiński – prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, Kazimierz Czapka – prezes firmy Santex, poseł Agata Wojtyszek, Hubert Żądło – wójt gminy Bałtów, poseł Andrzej Kryj, Paweł Kudas – skarbnik gminy Bałtów, Henryk Cichocki – przewodniczący rady gminy w Bałtowie
Fot. Emilia Sitarska / Radio Kielce

Wkrótce rozpocznie się pierwszy etap prac nad kanalizacją w Okole w gminie Bałtów. Wójt podpisał z wykonawcą umowę na wykonanie prac.

Jak informowaliśmy, gmina skorzystała z częściowo bezzwrotnej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Pierwotnie miała ona wynosić 8,7 mln złotych.

Wójt Hubert Żądło przypomina, że z powodu dużego zadłużenia gminy przez poprzednie władze, Regionalna Izba Obrachunkowa nie pozwoliła na inwestycję w całości. W związku z tym gmina podzieliła zadanie na dwa etapy. W pierwszym powstanie pięć kilometrów instalacji.

– Obecnie mamy 3,8 mln złotych pożyczki, jednak po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wszelkie kryteria spełnia oferta za 2,7 mln złotych – mówi Hubert Żądło.

Poseł Agata Wojtyszek uważa, że program funduszu jest niezbędny tak małym samorządom jak Bałtów.

– Jeżeli nie stworzymy dobrych warunków do życia dla mieszkańców, to nie możemy się dziwić, że młodzi ludzie uciekają z naszych małych miejscowości. Jestem przekonana, że ta inwestycja pozwoli zatrzymać młodych ludzi – mówi Agata Wojtyszek.

Z kolei poseł Andrzej Kryj uważa, że podpisanie umowy na wykonanie inwestycji jest bardzo ważne. Jak dodaje, cieszy się, że wiele polskich samorządów wpisuje się w programy rządu i jego instytucji.

– Dla mieszkańców wielkich aglomeracji takie rzeczy mogą się wydawać dziwne, ale z perspektywy takiej gminy jak Bałtów, małej ojczyzny, to bardzo ważne, bo na to mieszkańcy czekali całe dziesięciolecia – podkreśla Andrzej Kryj.

Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach Ryszard Gliwiński wyjaśnia, że program wodno-kanalizacyjny poza aglomeracjami to nowość ale już cieszy się dużą popularnością. Skierowany jest głównie do małych samorządów, gdzie są braki w kanalizacji. Wkrótce ogłoszony zostanie kolejny nabór.

– Naszym celem jest to, aby w 100 proc. skanalizować nasze województwo. Żeby mieszkańcy żyli w XXI wieku, korzystali z dóbr, które dawno powinny być zapewnione – mówi Ryszard Gliwiński.

Gmina Bałtów spłaci 50 proc. pożyczki. Reszta zostanie umorzona, jeśli gmina wywiąże się ze swoich zobowiązań w ciągu 10 lat od zakończenia inwestycji. Ryszard Gliwiński dodaje, że wysokość umorzenia zależy od dochodu na mieszkańca. Bogatsze gminy także mogą skorzystać, ale umorzenie wyniesie 30 proc.  

Na drugi etap wykonania kanalizacji w Okole gmina pozyskała już 2 mln zł z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych. Czeka też na rozstrzygnięcie drugiego naboru, ponieważ w tym przypadku koszty będą większe, bo dotyczyć będą ok. 10-kilometrowego odcinka za ponad 7 mln zł. Gmina Bałtów jest obecnie skanalizowana w 50 proc.

Reklama