Gminy starają się o dofinansowanie na rewitalizację

Data publikacji: 12.02.2021 20:04
Autor: Grażyna Szlęzak-Wójcik / Kategoria: Wiadomości z regionu
Na zdjęciu: Jacek Toś - dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddziału Terenowego w Kielcach

Na zdjęciu: Jacek Toś - dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddziału Terenowego w Kielcach
Fot. Magdalena Surmacz/Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Kielcach

50 świętokrzyskich gmin, w których istniały dawniej państwowe gospodarstwa rolne, ubiega się o dotacje z rządowego programu na rewitalizację tych terenów. Dzisiaj zakończył się nabór.

Do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wpłynęło w sumie 131 wniosków, a zaakceptowanych jest 114 na łączną sumę 165 mln zł. Gminy mogły ubiegać się o kwoty od 50 tys. zł do 5 mln zł.

Jak powiedział Jacek Toś, dyrektor oddziału regionalnego KOWR w Kielcach -  celem tej ustawy jest, aby miejsca po dawnych PGR-ach, często zapomniane i zaniedbane służyły mieszkańcom, wpisywały się w krajobraz danej miejscowości.

Wnioski mogły dotyczyć szerokiego spektrum działań np. budowy remiz, bibliotek, modernizacji już istniejących dróg i budynków użyteczności publicznej. Jacek Toś przyznał, że zainteresowanie programem jest bardzo duże. Tylko w województwie świętokrzyskim samorządy złożyły wnioski na kwotę 165 mln zł, podczas gdy budżet ogólnopolski programu wynosi 250 mln zł.

Gmina Samborzec stara się o pieniądze na rewitalizację osiedla popegeerowskiego, na którym stoją bloki. Samorząd wybudował tam wcześniej kanalizację i wyasfaltował część dróg, ale to wciąż za mało. Jak poinformował wójt Witold Surowiec, w planach jest budowa kolejnych dróg, chodników, oświetlenia, placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz dojazdu do garaży. Wniosek dotyczy również budowy siedziby dla Gminnego Ośrodka Kultury w Samborcu oraz remontu jednej z ulic w sąsiedztwie kościoła. W sumie gmina Samborzec chce pozyskać 5 mln zł rządowej dotacji.

W Wilczycach natomiast wójt Robert Paluch zaplanował modernizację budynku po byłej lecznicy dla zwierząt. Prace byłyby kompleksowe i obejmą wymianę dachu, drzwi, okien, instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania. Po remoncie obiekt zostałby przeznaczony na cele publiczne. Drugi wniosek dotyczy ponad dwukilometrowego odcinka drogi Wilczyce - Jakubówka. W sumie gmina Wilczyce stara się o 3 mln zł z tego programu.

Wnioski złożyła również gmina Zawichost. Dotyczą one inwestycji w Czyżowie Szlacheckim. Jak podkreśla burmistrz Katarzyna Kondziołka - inwestycje zostały uzgodnione z radą sołecką, sołtysami i radnymi.

Gmina stara się o dofinansowanie remontów dróg w tej miejscowości oraz budowy kładki, która ma połączyć dwa odcinki drogi gminnej. Drugi wniosek dotyczy zagospodarowania terenu wokół szkoły podstawowej, przebudowy sali gimnastycznej i budowy boiska wielofunkcyjnego przy szkole.

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker podczas ogłaszania tego programu stwierdził, że jest to pierwszy, ale nie ostatni krok w walce z nierównością, która miała miejsce w latach 90.

Reklama