GUM będzie pomagał przy określaniu dawek promieniowania w ŚCO

Data publikacji: 22.06.2021 14:39
Autor: Monika Miller / Kategoria: Wiadomości z regionu
22.06.2021. Kielce. Konferencja dotycząca współpracy GUM-u i świętokrzyskiego Centrum Onkologii. Na zdjęciu (od lewej): prof. Stanisław Góźdź - dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, prof. Jacek Semaniak - prezes Głównego Urzędu Miar, prof. Janusz Braziewicz - Ujk i ŚCO, Piotr Ziółkowski - dyrektor generalny GUM,

22.06.2021. Kielce. Konferencja dotycząca współpracy GUM-u i świętokrzyskiego Centrum Onkologii. Na zdjęciu (od lewej): prof. Stanisław Góźdź - dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, prof. Jacek Semaniak - prezes Głównego Urzędu Miar, prof. Janusz Braziewicz - Ujk i ŚCO, Piotr Ziółkowski - dyrektor generalny GUM,
Fot. Wiktor Taszłow / Radio Kielce

Ciągła poprawa jakości i bezpieczeństwa leczenia pacjentów - to podstawowe założenie współpracy Świętokrzyskiego Centrum Onkologii oraz Głównego Urzędu Miar. Przedstawiciele obu instytucji rozmawiali na temat dalszych kierunków działania.

Profesor Stanisław Góźdź, dyrektor ŚCO zauważa, że współczesna medycyna nie może bezpiecznie funkcjonować bez dozymetrii. To pomiary i obliczenia dawek promieniowania jonizującego, wykorzystywane w trakcie leczenia chorych. 

- Urzędem, który ma największe doświadczenie w tym zakresie jest GUM. Działania, które w tej chwili rozpoczęliśmy są dla mnie wielką radością, bo w ten sposób zapewniamy jakość i bezpieczeństwo leczenia naszych pacjentów - mówi. 

Profesor Jacek Semaniak, prezes GUM dodaje, że trzy miesiące temu została podpisana umowa dotycząca współpracy między reprezentowaną przez niego instytucją a ŚCO. Dotyczyła zagadnień związanych z radioterapią, diagnostyką medyczną oraz dozymetrią. - Mamy fantastyczne efekty tej współpracy - zauważa. 

- Od razu przystąpiliśmy do działania. Dzięki wielkiej otwartości ze strony dyrektora ŚCO wspólnie przeprowadziliśmy pomiary. Pracowaliśmy nad wypracowaniem polskiego wzorca pierwotnego dawki pochłoniętej w wodzie na liniach akceleratorowych, czyli w warunkach takich, których naświetlani są pacjenci poddani radioterapii. To unikatowe rozwiązanie w skali ogólnoświatowej i po określonych procedurach będziemy w Polsce posiadali taki wzorzec. To na pewno przełoży się na jakość terapii, której poddawani są chorzy - mówi. 

Podczas spotkania przedstawiciele instytucji rozmawiali na temat dalszych kierunków współpracy. Chodzi m.in. o to, aby GUM w przyszłości nie kupował urządzeń, które już są w zasobach ŚCO, a wybrał takie których jeszcze nie ma.

- Chcemy, aby zasoby aparaturowe, które są z pewnością unikatowe w skali kraju tworzyły ze środowiska kieleckiego, ważny ośrodek badawczy na mapie Polski, Europy i świata - dodaje prof. Jacek Semaniak. 

- W ten sposób rodzi się w Kielcach nowa jakość w radioterapii, medycynie nuklearnej i radiologii. Jest to dla nas fascynujące, że udaje się to zrobić w naszym mieście i naszym województwie - dodaje prof. Stanisław Góźdź. 

W II etapie rozbudowy kampusu laboratoryjnego GUM powstaną dwa laboratoria. Pierwsze to elektryczności i magnetyzmu, a drugie to promieniowania jonizującego. 

22.06.2021. Kielce. Konferencja dotycząca współpracy GUM-u i świętokrzyskiego Centrum Onkologii. Na zdjęciu (od lewej): prof. Stanisław Góźdź - dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, prof. Jacek Semaniak - prezes Głównego Urzędu MiarFot. Wiktor Taszłow / Radio Kielce

Reklama