Inwestycje w Zawichoście trafiają w potrzeby mieszkańców

Data publikacji: 17.05.2021 17:30
Autor: Grażyna Szlęzak-Wójcik / Kategoria: Wiadomości z regionu
17.05.2021 Zawichost. Wizyta poseł Agaty Wojtyszek. Na zdjęciu (od lewej): Edyta Rębiś - przewodnicząca rady miasta, Katarzyna Kondziołka -burmistrz Zawichostu, Agata Wojtyszek - poseł Prawa i Sprawiedliwości, Jolanta Figiel -współwłaścicielka  Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  „Nasze Zdrowie” w Zawichoście, Paweł Bednarski - przewodniczący  komisji  rozwoju gospodarczego w urzędzie miasta i Jarosław Siemieniec - prezes Ochotniczej  Straży Pożarnej  w Zawichoście

17.05.2021 Zawichost. Wizyta poseł Agaty Wojtyszek. Na zdjęciu (od lewej): Edyta Rębiś - przewodnicząca rady miasta, Katarzyna Kondziołka -burmistrz Zawichostu, Agata Wojtyszek - poseł Prawa i Sprawiedliwości, Jolanta Figiel -współwłaścicielka Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Nasze Zdrowie” w Zawichoście, Paweł Bednarski - przewodniczący komisji rozwoju gospodarczego w urzędzie miasta i Jarosław Siemieniec - prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawichoście
Fot. Grażyna Szlęzak-Wójcik / Radio Kielce

Poseł PiS Agata Wojtyszek, wizytując dzisiaj inwestycje realizowane na terenie miasta i gminy Zawichost przy udziale rządowych pieniędzy stwierdziła, że wszystkie wychodzą naprzeciw różnym potrzebom mieszkańców, dlatego tak chętnie je wspiera.

Wymieniła m.in. budowę sieci kanalizacyjnej, wodociągowej oraz stacji ujęcia wody w Dziurowie. Inwestycje kosztować będą w sumie 3,2 mln zł. Gmina otrzymała na ten cel 1,5 mln zł z urzędu marszałkowskiego w ramach unijnej dotacji. Pozostałe pieniądze to preferencyjna pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i wkład własny gminy.

- Cieszę się, że dzięki dobrej współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udało się wypracować sposób, aby gmina Zawichost mogła skorzystać z programu wsparcia i realizować teraz inwestycje, które w XXI wieku są wręcz konieczne i poprawiają komfort życia ludzi - stwierdziła poseł Wojtyszek.

Aktualnie realizowanym przedsięwzięciem, wspartym przez Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, jest także remont ośrodka zdrowia, na który gmina pozyskała 800 tys. zł.

- Odwiedzając ten obiekt wcześniej nie miałam wątpliwości, że remont ośrodka zdrowia jest konieczny i że ten projekt trzeba wspierać, aby doprowadzić budynek do stanu, na jaki zasługują mieszkańcy, by spełniał współczesne standardy. Oprócz przychodni będzie tam również rehabilitacja - dodała poseł Wojtyszek.

17.05.2021 Zawichost. Wizyta poseł Agaty Wojtyszek. Na zdjęciu (od lewej): Katarzyna Kondziołka - burmistrz Zawichostu, Agata Wojtyszek poseł Prawa i SprawiedliwościFot. Grażyna Szlęzak-Wójcik / Radio Kielce

Zwróciła również uwagę na rządowe dofinansowanie z Funduszu Inwestycji Lokalnych, dotyczące prac remontowych w zabytkowej remizie strażackiej z 1910 roku. Po modernizacji nie tylko strażacy zyskali na komforcie i estetyce w swojej siedzibie. Stworzono tam również warunki do odtworzenia teatru amatorskiego, który dawniej działał właśnie w tym obiekcie.

- Jestem przekonana, że teraz remiza będzie tętnić życiem, a zarazem będzie pokazywać walory historyczne tego miasteczka - stwierdziła poseł Agata Wojtyszek.

Dodała, że jej współpraca z władzami samorządowymi miasta i gminy Zawichost trwa od 2019 roku, kiedy jeszcze była wojewodą. Pochwaliła lokalną władzę za dbałość o wiele sfer życia społecznego, sięganie po pieniądze zewnętrzne na kluby i domy dziennego pobytu dla seniorów, na żłobek dla dzieci do 3 lat oraz na remonty dróg.

Burmistrz Katarzyna Kondziołka powiedziała, że gmina Zawichost nie należy do bogatych, dlatego tak bardzo zależy jej na tym, by najważniejsze inwestycje wykonywane były przy udziale środków zewnętrznych: rządowych lub innych. Tylko w taki sposób gmina może pozwolić sobie na realizowanie dużych zamierzeń.

Obecnie, największą inwestycją jest budowa ujęcia wody w Dziurowie, a następnie kanalizacji na ulicy Polnej w Zawichoście oraz wodociągu pomiędzy Chrapanowem a Podszynem. Stanowi to jeden projekt. Prace zakończą się w październiku przyszłego roku. Dzięki temu gmina będzie w pełni skanalizowana, a nową jakość wody zyskają niemal wszyscy mieszkańcy.

Reklama