Jak wykorzystać potencjał muzeów?

Data publikacji: 12.05.2022 15:13
Autor: Anna Głąb / Kategoria: Kultura
12.05.2022. Krzemionki. Konferencja nt. kultury w rozwoju lokalnym

12.05.2022. Krzemionki. Konferencja nt. kultury w rozwoju lokalnym
Fot. Anna Głąb / Radio Kielce

80 proc. muzeów w Polsce prowadzone jest przez jednostki samorządowe, tym samym rola tych placówek w strategii rozwoju każdego regionu jest niezwykle ważna. O tym, jak ją wykorzystać w promowaniu regionu rozmawiano dziś (czwartek, 12 maja) w Krzemionkach koło Ostrowca, podczas obrad podgrupy Konwentu Marszałków RP.

Województwo świętokrzyskie prowadzi siedem dużych instytucji kultury - podkreślał marszałek Andrzej Bętkowski, a muzea są ważnym elementem struktury regionu.

- Są strażnikami kulturowej i etnograficznej tożsamości regionu. Dobrze, że kilka z nich, jak np. muzeum w Sandomierzu, udaje nam się współprowadzić z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, bo to daje szansę na lepsze finansowanie i szersza promocję dóbr kultury naszego województwa - mówił marszałek.

12.05.2022. Krzemionki. Konferencja nt. kultury w rozwoju lokalnym. Na zdjęciu Andrzej Bętkowski - marszałek województwa świętokrzyskiegoFot. Anna Głąb / Radio Kielce

Z kolei przewodniczący sejmiku województwa świętokrzyskiego Andrzej Pruś zwrócił uwagę, że na Ziemi Świętokrzyskiej polityka muzealna pełni niezwykle ważną rolę.

- Chcemy się podzielić swoimi doświadczeniami z samorządowcami z innych regionów, można wykorzystać nie tylko wzajemne obserwacje, ale także podjąć współpracę w zakresie wymiany ekspozycji - przekonywał.

12.05.2022. Krzemionki. Konferencja nt. kultury w rozwoju lokalnym. Na zdjęciu: Andrzej Przychodni - dyrektor Muzeum Archeologiczno-PrzyrodniczegoFot. Anna Głąb / Radio Kielce

Głównym prelegentem był dyrektor Muzeum Narodowego w Kielcach, prof. Robert Kotowski.

- Naszym zadaniem jest określenie, jak wykorzystać potencjał muzeów w rozwoju, nie tyko kulturowym, ale także społecznym. Kultura po latach pandemii jest potrzebna, przeniesienie jej do sieci było potrzebne w czasach lockdownu, ale ludzie potrzebują bezpośredniego kontaktu z kulturą, tuż po otwarciu placówek zaobserwowaliśmy wzmożony ruch turystyczny w muzeach. Trzeba tę tendencję wykorzystać i rozwijać - podkreślał.

Konwent Marszałków RP co pół roku zmienia przewodnictwo, teraz jego pracami kieruje Świętokrzyski Urząd Marszałkowski.

Reklama