Jak zwiększyć dzietność Polaków? Rząd ma strategię [POSŁUCHAJ]

Data publikacji: 20.07.2021 11:19
Autor: Michał Kita / Kategoria: Wiadomości z regionu
20.07.2021. Kielce. Briefing ws. konsultacji projektu Strategii Demograficznej 2040. Na zdjęciu: Dorota Bojemaka - przewodniczaca Rady Rodziny przy ministrze rodziny i polityki społecznej, Barbara Socha - wiceminister rodziny i polityki społecznej, Zbigniew Koniusz - wojewoda świętokrzyski i Ewa Nowak - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

20.07.2021. Kielce. Briefing ws. konsultacji projektu Strategii Demograficznej 2040. Na zdjęciu: Dorota Bojemaka - przewodniczaca Rady Rodziny przy ministrze rodziny i polityki społecznej, Barbara Socha - wiceminister rodziny i polityki społecznej, Zbigniew Koniusz - wojewoda świętokrzyski i Ewa Nowak - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Fot. Michał Kita / Radio Kielce

Polska w niedługim czasie stanie się krajem z najstarszą populacją w Europie. Aby temu przeciwdziałać, rząd przygotował strategię demograficzną 2040. To pierwszy w Polsce kompleksowy dokument, mierzący się z niekorzystnymi trendami w obszarze demografii. Jej strategicznym celem jest zbliżenie się do poziomu dzietności, gwarantującego zastępowalność pokoleń.

Świętokrzyscy samorządowcy konsultowali dziś dokument z wiceminister rodziny i polityki społecznej - Barbarą Sochą. Jak mówi wiceminister, w ciągu ostatnich 30 lat, w Polsce mamy do czynienia ze zjawiskiem tzw. „zimy demograficznej” i brakiem zastępowalności pokoleń.

- W krótkiej perspektywie nie mamy szansy na radykalne odwrócenie tej sytuacji. Przez najbliższe 10-20 lat będziemy mieć bardzo wysoki ujemny przyrost naturalny. Przewaga zgonów nad urodzinami stale będzie się powiększać, jest to spowodowane tym, że wymiera pokolenie powojenne. Każdego roku ubywać będzie około 200 - 300 tys. mieszkańców, to tyle ile obecnie liczy Radom i podobnej wielkości miasta - opisuje.

Pełnomocnik rządu ds. demografii podkreśla, że wzrostu liczby urodzeń możemy się spodziewać najwcześniej za 20 lat, ponieważ obecnie drastycznie spada liczba kobiet, w wieku prokreacyjnym. Strategia demograficzna ma być sposobem na odwrócenie negatywnych trendów. Barbara Socha wyjaśnia, że strategia skupia się wokół 12 głównych obszarów, wpływających na rozwój dzietności.

- Wśród głównych założeń cztery uważamy za kluczowe. Po pierwsze to polityka mieszkaniowa, po drugie rozwój opieki nad dziećmi, zwłaszcza najmłodszymi do lat trzech. Kolejny aspekt to elastyczność i stabilność rynku pracy. Czwartym obszarem, niezwykle ważnym w kontekście demografii jest zdrowie. To szeroko rozumiana profilaktyka uwzględniająca m.in. leczenie niepłodności czy opiekę okołoporodową - wyjaśnia.

Zdaniem wiceminister rodziny i polityki społecznej, cztery kluczowe obszary będą realizowane w pierwszym etapie strategii demograficznej 2040. Jak twierdzi, dobre rozwiązania, między innymi w zakresie polityki mieszkaniowej są zawarte w Polskim Ładzie, który zakłada dostęp do mieszkań bez wkładu własnego, rodzinny bon mieszkaniowy, czy dom bez formalności.

Wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz uważa, że kwestia skutecznego realizowania strategii demograficznej, to być albo nie być dla całego społeczeństwa.

- Rząd Prawa i Sprawiedliwości od początku kładzie duży nacisk na promowanie polskiej rodziny, która jest wartością, dla której warto nakierować kraj na zupełnie inne tory. Temu służy także właściwie prowadzona polityka demograficzna i wszystko co z nią związane. Bez zastępowalności pokoleń nie będzie dobrze rozwijającej się Polski - dodaje.

Jak mówi Dorota Bojemska - przewodnicząca Rady Rodziny, przy ministrze rodziny i polityki społecznej, rozwiązania zawarte w strategii demograficznej są wynikiem i efektem dogłębnej analizy i badań problemów polskiego społeczeństwa.

- Dla nas niezwykle ważna była rola samorządów i polityk lokalnych, dotyczących wspierania rodzin. Zdajemy sobie sprawę, że to właśnie działanie lokalne i diagnozowanie problemów już na poziomie samorządów jest niezwykle istotne - podkreśla.

W konsultacjach wziął udział także senator Krzysztof Słoń z PiS. Jego zdaniem, sytuacja demograficzna nie tylko w regionie świętokrzyskim, ale i w całym kraju jest olbrzymim wyzwaniem, na równi z gospodarką.

- Jeżeli poważnie myślimy o Polsce za 50, czy 100 lat, powinniśmy inwestować nie tylko w gospodarkę i infrastrukturę drogową, ale przede wszystkim w rodzinę. Dotychczas funkcjonujące programy pozwoliły na stabilizację polskich rodzin, jednak abyśmy mogli odczuć wzrost demograficzny, potrzeba śmiałych rozwiązań, między innymi takich, które są zawarte w programie Polski Ład - zaznacza.

Projekt Strategii Demograficznej 2040 koncentruje się na dzietności, i przywróceniu korzystnej struktury demograficznej polskiego społeczeństwa. Strategicznym celem zaproponowanym przez autorów dokumentu jest wyjście z pułapki niskiej dzietności i zbliżenie się do poziomu dzietności gwarantującego zastępowalność pokoleń.

POSŁUCHAJ ROZMOWY Z BARBARĄ SOCHĄ - WICEMINISTER RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

POSŁUCHAJ ROZMOWY Z DOROTĄ BOJEMSKĄ - PRZEWODNICZĄCA RADY RODZINY, PRZY MINISTRZE RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Reklama