Jaka płaca satysfakcjonowałaby kielczan? [GŁOSUJ]

Data publikacji: 14.08.2020 12:04
Autor: Michał Kita / Kategoria: Wiadomości z regionu
Zdjęcie ilustracyjne

Zdjęcie ilustracyjne
Fot. NBP

0 7,7 proc. miałoby w przyszłym roku wzrosnąć minimalne wynagrodzenie, według rządowych propozycji. Miesięczna stawka wynosiłaby 2,8 tys. złotych brutto, a stawka godzinowa - 18,30 zł. Obecnie płaca minimalna to 2,6 tys. zł, a stawka godzinowa - 17 zł.

Oczekiwania kielczan, z którymi rozmawiał nasz reporter są zdecydowanie wyższe niż propozycja Rady Ministrów. Nasi rozmówcy podkreślali, że aby zapewnić godne życie, minimalne wynagrodzenie powinno wynosić ponad 4 tys. złotych. Taka kwota na rękę wystarczyłaby na spokojne życie osobie samotnej.

Inni mówili, że podstawowe opłaty są bardzo wysokie, a kiedy ma się dzieci, koszty utrzymania dodatkowo rosną. Byli też tacy, którzy uważają, że wystarczająca stawka minimalnego wynagrodzenia to 3 tys. złotych.

Zdaniem Waldemara Bartosza, przewodniczącego świętokrzyskiej Solidarności, propozycja rządu dotycząca płacy jest satysfakcjonująca dla związkowców.

- 2,8 tys. złotych jako płacę minimalną traktujemy jako kwotę do przyjęcia, ponieważ spełnia nasze postulaty, aby ta płaca nie była niższa, niż połowa średniego wynagrodzenia. Biorąc pod uwagę realia związane z trudnościami gospodarczymi powstałymi na skutek pandemii, zaproponowaną kwotę przyjmujemy z zadowoleniem - dodaje.

Swoją propozycję co do wynagrodzenia minimalnego zaproponowało Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych. Jak mówi Elżbieta Drogosz, przewodnicząca wojewódzkiej rady OPZZ w Kielcach, proponowana przez nich stawka wynosi 3,1 tys. złotych.

- W trakcie kampanii wyborczej prezes PiS Jarosław Kaczyński proponował płacę minimalną w przyszłym roku na poziomie 3 tys. złotych. Ponadto, nie widzimy poważnego zagrożenia dla gospodarki, dlatego uważamy, że nasza propozycja uwzględniająca także wyższą stawkę godzinową jest słuszna - dodaje.

Przeciwko podwyższeniu płacy minimalnej są organizacje pracodawców. Eksperci Konfederacji Lewiatan uważają, że w obecnej sytuacji wzrost wynagrodzenia minimalnego powinien zostać zamrożony lub ograniczony do 2,716 tys. zł. Za takim ruchem miałyby przemawiać przede wszystkim zagrożenia związane z recesją gospodarczą i negatywnymi prognozami dotyczącymi PKB w 2021 roku.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, do ustalania minimalnego wynagrodzenia nie wlicza się już dodatku za pracę w nadgodzinach, nagrody jubileuszowej oraz odprawy emerytalnej i rentowej. Od 2017 r. do minimalnej pensji nie wlicza się też dodatku za pracę w nocy.

ILE POWINNO WYNOSIĆ W PRZYSZŁYM ROKU MINIMALNE WYNAGRODZENIE?
2 600 zł
2 700 zł
2 800 zł
3 000 zł
3 200 zł
3 500 zł
4 000 zł
50 PROCENT PRZECIĘTNEGO WYNAGRODZENIA

Reklama